Hopp til hovedinnholdet

Rett til tilrettelegging av prøver og eksamen

jente skriver (colourbox.com)

Allergi eller senebetennelse i armen? Behov for bestemte hjelpemidler for å gjennomføre eksamen? Skolen plikter å hjelpe deg med tilrettelegging på prøver og eksamen.

Offentlig og kvalitetssikret
jente skriver (colourbox.com)

Hva slags tilrettelegging har du krav på?

Alle som har behov for særskilt tilrettelegging av eksamen eller prøver i løpet av året kan søke rektor om dette. Tilretteleggingen skal være egnet og tilpasset dine behov, men skal ikke føre til at du får fordeler fremfor andre som ikke får tilrettelegging. Den skal heller ikke være så omfattende at du ikke blir prøvd i kompetansemålene i faget. Kompetansemålene er en del av læreplanen, og inneholder mål for elevens/lærlingens læring på ulike trinn i opplæringen.)

Tilrettelegging betyr altså ikke at du skal få enklere eller andre oppgaver enn dine medelever, men at du for eksempel kan få bruke en time mer på eksamen, bruke pc eller andre hjelpemidler. Tilretteleggingen skal gjøre at du får muligheten til å prestere best mulig og på samme grunnlag som dine medelever.

Snakk med skolen din dersom du har behov for tilpasninger. Det er rektor som bestemmer hva slags tilrettelegging du får. Rektor kan kreve at du fremlegger dokumentasjon fra en sakkyndig instans, det vil si for eksempel fastlegen din eller PP-tjenesten.

Din rett til tilrettelegging av eksamen står i forskrift til opplæringsloven §3-32 og Likestillings- og diskrimineringsloven §21.

 

Det er en fordel å tilpasse opplæringen så tidlig som mulig,slik at du blir vant med denne prøveformen. For eksempel kan det være lurt å ha erfaring med bruk av PC og lese- og skrivestøtte før du tar dette i bruk til eksamen.

Manglende tilrettelegging kan være diskriminering

Likestillings- og diskrimineringsloven § 17 bestemmer at både private og offentlige skoler skal være universelt utformet.

§ 21 gir skolen en plikt til å foreta rimelig og individuell tilrettelegging av lærested og undervisningen, for å sikre at elever med nedsatt funksjonsevne får likeverdige opplærings- og utdanningsmuligheter. Brudd på dette kan være diskriminering.

Hvis du ikke får den tilpasningen du mener du har krav på, kan du først klage direkte til rektor ved skolen din. Er du misfornøyd med skolens håndtering, kan du klage til Fylkesmannen på www.fylkesmannen.no. Når du fremdeles ikke frem med din klage, og du mener du er utsatt for diskriminering, kan du klage saken inn til Diskrimineringsnemnda. Det er de som håndhever Likestillings- og diskrimineringsloven. Du kan også kontakte Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO, for å få veiledning i saken. De kan gi veiledning og avgjøre om du har blitt diskriminert.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no i samarbied med FFos Rettighetssenter
Sist oppdatert:
12.09.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva skjer om jeg er syk på eksamen?
Hei Når du er trukket ut til en eksamen er denne nødt til å være bestått for at faget skal regnes som fullført. Alle elever på vg2 skal opp ti...
Hvilke eksamener kan jeg komme opp i?
Hei Alle fag er avsluttende på vg3, og man kan trekkes ut til eksamen i alle avsluttende fag. Det eneste unntaket er krøppsøving, som ikke er et e...
Kan man bytte fag man kommer opp i eksamen i?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Du har noen veldig spennende år foran deg. Vi skjønner hvis du gruer deg litt, men tenker og håper at du gleder de...
Hvor mange eksamener skal jeg ha?
Hei På vg3 på alle studieforberedende utdanningsprogram skal alle elever opp til obligatorisk skriftlig eksamen i norsk hovedmål. I tillegg til ob...
Kan jeg få AAP fra NAV når jeg går på videregående skole?
Hei og takk for at du skriver til oss Så lenge en går i videregående opplæring er det Lånekassen som en kan søke penger fra, både stipend og l...
Var syk på tentamen - hva nå?
Hei Takk for spørsmålet! I og med at det dreier seg om en avgjørende tentamen, ville jeg gjort to ting:1 skaffe legeerklæring på sykefraværet a...
Har jeg krav på å ta eksamen i enerom?
Hei Takk for spørsmålet ditt! Det er fint at du tar opp dette slik at du kan samle mest mulig informasjon og være best mulig forberedt når du tar...
Hva skjer hvis jeg ikke får tatt eksamen på ungdomsskolen?
Hei Hvis du er syk på eksamen, er det viktig at du dokumenterer dette med legeerklæring samme dag. Gi beskjed til skolen. På vitnemålet fra grun...
Jeg klarer ikke å bestå den siste eksamen.
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Dette var veldig leit å høre, og vi skjønner godt hvis du er frustrert med dette. Det er ingen god følelse å ...
Jeg skal ha eksamen i Urdu. Hvor kan jeg finne språkkurs?
Hei Takk for spørsmålet ditt!  Skjønner godt at du tenker på dette. Og det høres ut som at det er lurt å trene og øve seg så mye du kan fø...
Kan jeg slippe muntlig eksamen på grunn av sosial angst?
Hei Takk for spørsmålet. Noen elever kan få ta (deler av) muntlig eksamen skriftlig. Dette må du søke om på forhånd til rektor sammen med doku...
Jeg var syk samme dag som jeg skulle hatt en prøve, har jeg rett til å få ny prøve?
Hei Du har ikke noen automatisk rett på ny prøve selv om du har vært syk, men du kan spørre faglærer om å få ny prøve eller få prøven som e...
Hva har jeg krav på av tilrettelegging fordi jeg har ADD?
Hei Takk for spørsmålet! Du har krav på tilpasset opplæring, det vil si opplæring som passer til deg, det du kan og dine forutsetninger. Elever...
Har jeg rett på tilrettelegging av framføringer og skolearbeidet, hvis jeg sliter med hukommelse og prestasjonsangst?
Hei Alle elever har rett på tilpasset opplæring, det vil si at alle har rett til å få opplæringa tilpasset sine egne evner og forutsetninger. ...
Har jeg krav på lengre tid på prøver og eksamen?
Hei Takk for spørsmålet! Jeg er glad for at du er nykter og i full gang med utdanningen din! Hvis du har vansker med å konsentrere deg, kan du ha...
Har jeg spesielle rettigheter på grunn av ADHD?
Hei Takk for spørsmålet. Du kan sjekke med legen hvilke behandlingsmuligheter som finnes for ADHD. Du, foreldrene dine og skolen kan ha krav på ...
Er dårlig i matte
Hei og takk for spørsmål! Du skriver at du har blitt utredet, høres ut som PPT, og at du har fått støtteundervisningen. Støtteundervisningen e...
Kan jeg ta muntlig eksamen skriftlig?
Hei Det er mulig å søke om en annen eksamensform som en særskilt tilrettelegging av eksamen, slik det står i forskrift til opplæringsloven § 3....
Finnes det jobb for en med funksjonshemming og hvordan finne ut hva jeg er?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  Jeg forstår at dette blir vanskelig for deg. Det er trist og vondt og kjenne seg utenfor og alene ...
Se alle