Hopp til hovedinnholdet

Kommunestyre- og fylkestingsvalg

Bryggene i Trondheim (Colourbox.com)
VALG: Hvert 4.år er det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. Bilde fra Trondheim.

I Norge arrangeres lokalvalg hvert fjerde år. Fyller du 18 år i år, kan du avgi din stemme på valgdagen 9. september.

Offentlig og kvalitetssikret
Bryggene i Trondheim (Colourbox.com)
VALG: Hvert 4.år er det kommunestyre- og fylkestingvalg i Norge. Bilde fra Trondheim.

I 2019 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg. I lokalvalget velger man representanter til både kommunestyret og til fylkestinget. Lokalvalget består altså av to valg som gjennomføres samtidig.

 

Du kan påvirke nærmiljøet ditt ved å stemme

I Norge har vi tre styringsnivåer. Det ene er staten med Stortinget, regjeringen og statsforvaltningen. Så har vi fylkeskommunene og så kommunene. Fylkeskommunen og kommunen kaller vi for de lokale styringsorganene. Din stemme i lokalvalget er svært viktig for din hverdag, siden kommunen og fylket har ansvar for helt sentrale oppgaver, og mange av disse påvirker deg direkte.

En av de viktigste oppgaven til fylkeskommunen er videregående opplæring. Og dersom du er opptatt av skoleskyss og trafikksikkerhetsarbeid i din kommune, er det også fylkeskommunen som har ansvar for dette. Kommunene har ansvar for blant annet barnevern, grunnskolen og sosialhjelp.

Ved å avgi din stemme i lokalvalget kan du være med å påvirke hvem som skal styre disse oppgavene.

 

Hvem kan stemme i lokalvalget?

Stemmerettsalderen i Norge er 18 år. Det betyr at alle norske statsborgere som fyller minimum 18 år det året det er valg, kan stemme.

De som er statsborger i et annet nordisk land, har stemmerett hvis de er folkeregistrert i Norge senest 30. juni i valgåret. Andre ikke-norske statsborgere kan stemme hvis de har vært bosatt i Norge de siste 3 årene før valgdagen.

Ta med legitimasjon når du skal stemme, det er ikke nok å oppgi navn og fødselsdato.

 

Hvordan stemme i lokalvalg?

Valget er hemmelig, så alle som skal stemme møter i et valglokale hvor de går inn i en bås med gardin foran slik at ingen andre kan se hva de stemmer. Alle kan bare stemme en gang.

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort fra sin kommune i god tid før valget. På valgkortet finner du informasjon om åpningstid og hvilket valglokale du skal bruke på valgdagen. Valgkortet gir deg også informasjon om hvordan du stemmer. Du trenger ikke valgkortet for å stemme, men det går raskere for deg å stemme dersom du tar det med. Ta kontakt med kommunen dersom du har spørsmål om valgkortet. Les mer om valgkortet i denne artikkelen.

Forhåndsstemme?

Du kan forhåndsstemme i forkant av valget. Dette kan gjøres i hvilken som helst kommune i landet, fra 10. august til og med 6. september 2019. Velgere som bor eller oppholder seg i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller oppnevnte stemmemottakere. Er du i utlandet kan du forhåndsstemme fra 1. juli. Les mer om hvordan du forhåndsstemmer i denne artikkelen.

På valgdagen

På valgdagen 9. september(og 8. september i kommuner der det er todagers valg) må du stemme i den kommunen du er registrert bosatt/ manntallsført. Har du spørsmål om hvordan du rent praktisk skal gå fram for å avlegge din stemme? Les mer om hvordan avlegge din stemme i denne artikkelen.

 

Hvem kan du stemme på?

Alle norske politiske partier kan stille valgliste i kommuner og fylkeskommuner. Partiene må imidlertid overholde noen frister for innlevering av lister, og det stilles krav om antall navn på listen. Det går også an å stille en liste til valg uavhengig av de politiske partiene. Dette krever imidlertid et visst antall underskrifter. Slike lister er ganske vanlig ved lokalvalg. Listene består gjerne av mennesker som kjemper for en bestemt sak i lokalmiljøet eller for saker som gjelder i akkurat den kommunen som listen opprettes i. Ta kontakt med kommunen du bor i for informasjon om partier og lister der du bor.

valg.no finner du praktisk informasjon om valget, hvordan du stemmer og om valgoppgjøret

I artiklene på ung.no/valg finner du mer informasjon om valg og hvem du kan stemme på.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Kilder:
Sist oppdatert:
29.04.2019
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Når er det valg i Norge?
Hei Vi har valg annethvert år her i Norge. 12. september 2011 har vi såkalt kommunstyre- og fylkestingvalg. Neste valg blir da i 2013, og da er det...
Hva er et fylke?
Hei   Et fylke er et regionalt, geografisk område som er større enn kommunene, og som også har egen administrasjon (styring). På folkemunne br...
Jeg forstår meg ikke på politikk - kan dere forklare det med enkle ord?
Hei Du skriver i meldingen at du ikke forstår deg på politikk og at du gjerne vil ha det forklart med enkle ord. Du har om ulike temaer innenfor po...
Hva er et kommunestyre?
Hei Kommunestyret er en kommunes høyeste styreorgan, og består av minst 11 og høyst 85 medlemmer i forhold til kommunens folketall, og velges i d...
Hva er en valgfunksjonær?
Hei, og takk for spørsmål!   Valgfunksjonærene hjelper alle som skal stemme på valgdagen. De tar i mot legitimasjon og deler ut stemmesedler,...
Hva er kommunevalg?
Hei I artikkelen "Kommunestyre- og fylkestingvalg" her på ung.no kan du lese mer om dette - der tror vi det skal stå greit forklart ;-) Hilsen r...
Hvem bestemmer i en kommune?
Hei Hvert  4.år er det lokalvalg i Norge (Stortingsvalg er det også hvert 4. år, men det er to år etter lokalvalgene). I lokalvalget velger vi h...
Kommunestyret og hvordan man kan bli va
Hei, og takk for spørsmål! Representanter til kommunsetyret velges i lokalvalgene hvert fjerde år (siste valg var i høst, altså 2011). I artikke...
Hvorfor har det vær en så stor nedgang for høyre i Sarpsborg?
Hei Vi har ingen oversikt over hvorfor de ulike partiene har endring i valgoppslutning. Jeg vil anbefale deg å søke det opp på nettet, lokalavisen...
Har ikke fått valgkort enda?
Hei, og takk for spørsmål! Valgkortet sendes ut i disse dager. Hvis du ikke har mottatt dette i god tid før valgdagen, ta kontakt med kommunen der...
Hvordan endrer man på stemmesetelen?
Hei I artikkelen under svaret finner du informasjon om hvordan du endrer stemmeseddelen. Endre rekkefølgen på kandidatene, ved å sette nummer v...
Skilnaden mellom kommune og fylkestingsvalg og stortinget?
Hei Ved Stortingsvalget stemmer man inn representanter til Stortinget, og det utnevnes en regjerning. I lokalvalget velger man derimot representanter...
Vil noen partier fjerne skatten på naturalytelser?
Hei Vi i ung.no kan dessverre ikke svare på detaljer rundt partienes ståsted i enkeltsaker. Dersom du er nysgjerrig på partienes politikk anbefale...
Usikker på hva jeg skal stemme - Har dere noen tips?
Hei Vi i Ung.no kan ikke fortelle deg hvilket parti du kan stemme på, men jeg har noen tips til hvordan du kan få en bedre forståelse av hva parti...
Se alle