Hopp til hovedinnholdet

Hva er barnevernet?

colourbox.com
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal gi foreldre støtte slik at de skal kunne gi sine egne barn god omsorg.

Barnevernet skal gi barn, unge og familier hjelp og støtte når det er vanskelig hjemme. Det er foreldrene som har ansvar for å gi sine barn omsorg. Men hvis de ikke får det helt til, skal barnevernet hjelpe til slik at barn og unge får omsorg, trygghet og utviklingsmuligheter.

Du kan ringe alarmtelefonen, tlf: 116111 eller kontakte barnevernvakta om du trenger hjelp nå.

Offentlig og kvalitetssikret
colourbox.com
STØTTE: Barnevernet skal hjelpe barn, unge og familier i vanskelige situasjoner. Barnevernet skal gi foreldre støtte slik at de skal kunne gi sine egne barn god omsorg.

[Les teksten på nynorsk]

Det viktigste for barnevernets arbeide er at det man gjør for å hjelpe familien skal være til barnets beste. Hvis barn og foreldre har interesser som går mot hverandre, er det hensynet til barnet som er avgjørende. Dette er nedfelt i barnevernloven.

Skal helst bo hjemme

Barn skal bo hjemme dersom det er mulig. Og barnevernet skal gjøre det de kan for å hjelpe til i hjemmet slik at det skal bli godt å bo der for alle. Det er det kommunale barnevernet som gjør vurderingen om barnets oppvekstvilkår er gode nok. Det statlige barnevernet (Barne-, ungdoms- og familieetatetn, Bufetat) kan bidra med råd og hjelp til det kommunale barnevernet.

 

Hjelp og støtte

Barnevernet skal først og fremst gi hjelp og støtte slik at foreldre selv skal kunne gi sine barn god omsorg. Hjelp og støtte kan f eks gis i form av ulike hjelpetiltak i hjemmet, avlastning i form av besøkshjem, støttekontakt og barnehageplass.

 

Ansvar for å gripe inn

Hvis hjelpetiltakene hjemme ikke holder for å dekke barnas behov, har barnevernet også et ansvar for å finne andre muligheter for barnet. Det kan f eks være nødvendig å finne en god plass utenfor hjemmet hvor barnet kan være for en kortere eller lenger periode. Dette kan skje med eller uten foreldres samtykke. Hvis barnevernet ser at et barn har det bedre ved å bo utenfor hjemmet, men uten at foreldrene er enige, må det fattes et vedtak om dette i Fylkesnemnda for sosiale saker.

 

Barnevernssaken starter i kommunen

Det er barneverntjenesten i kommunen som først starter en undersøkelse om et barn eller en familie trenger hjelp og støtte. Mange undersøkelser starter ofte etter at foreldrene selv har kontaktet barnevernet, og mange ungdommer tar også selv kontakt. Barnevernet får også henvendelser fra andre instanser og fra privatpersoner som er bekymret for et barns situasjon.

 

Finne årsakene

Det skal alltid legges vekt på å finne årsakene til det som er vanskelig og så skal dette tas opp med foreldre og barn. Det er alltid hensynet til barnets beste som skal bestemme hvilke hjelpetiltak som settes i gang.

Barnevernet har i hovedsak tre måter å arbeide på i forhold til barn, unge og deres familier:

  • Generell forebygging
  • Konkrete hjelpetiltak til familien
  • I svært alvorlige tilfeller; omsorgsovertakelse

 

Du finner mer om barnevernet på Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) og på barnevernet.no.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Satser for besøkshjem
Hei Dersom noen ønsker å være avlastningshjem eller besøkshjem for et barn, vil de få godtgjøring for dette. Jeg legger ved link til satsene sl...
Jeg ble dumpet av typen, jeg har nesten ikke venner og er blitt tatt vekk fra moren min. Det er veldig vondt.
Hei Jente 16 år. Takk for dine ord til Ung.no.Jeg forstår at du er lei deg. Det er en stor krise i livet å bli tatt bort fra moren sin. Nå har du...
Hva skal til for at barnevernet tar fra meg et barn?
Hei Takk til deg som skriver til oss i ung.no.  For at barnevernet skal kunne ta et barn ut av en familie mot foreldrenes vilje må det foreligge e...
Vennen min har det ikke bra hjemme, hvordan kan jeg hjelpe henne?
Hei! Det du gjør allerede er kjempebra - du er der for henne! Du bekymrer deg for henne og viser at du bryr deg om henne. Hvis barnevernet allerede ...
Familien min har det vanskelig
Hei Det høres ut som om at dere er i en vanskelig situasjon, og at det har vært sånn en stund. Du beskriver at familien din tidligere både har ha...
Kan barnevernet ta barna bort fra foreldrene?
Hei Takk for din henvendelse. Jeg er ikke sikker på om jeg har forstått deg rett, men jeg prøver å svare så godt som jeg kan. Jeg forstår maile...
Hva gjør barnevernet v mistanke om rus?
Hei Når barneverntjenesten mottar melding om at foreldre ruser seg, blir det vurdert at det må opprettes en undersøkelse. Med undersøkelse menes ...
Kommer mamma til å få vite at det er jeg som ringte barneverntjenesten?
Hei Det høres ut som at det er viktig at barneverntjenesten får vite om hvordan du har det hjemme. Foreldre har ikke lov til å utsette barn for vol...
Hvor lang tid fra en bekymringsmelding er sendt til foreldre får brev? 
Hei jente 14 år. Takk for at du skrev til ung.no Når barnevernet får en bekymringsmelding, skal de snarest og innen en uke vurdere om det skal iv...
Hvordan kan jeg komme meg inn på en institusjon /akuttsenter fortest mulig?
Hei Du må kontakte barneverntjenesten i den kommunen du bor i og fortelle hvordan du har det og be om hjelp der. Barneverntjenesten vil da vurdere o...
Jeg er ei jente som har en veldig lett grad av psykisk utviklingshemming. Kan jeg leve et normalt liv med barn eller blir barnevernet involvert?
Hei jente 20 år Så fint at du tar kontakt med oss på Ung.no og forteller oss hvordan du har det. Jeg syns det høres ut som du har fått til mye o...
Jeg ønsker å slutte å bruke hijab, men mamma sier NEI.
Hei Du er 15 år og kan velge fritt om du vil bruke hijab eller ikke. Forstår at det er vanskelig å ta den av når moren din truer deg. Prøv å s...
Jeg har stjålet alkohol og drukket i skoletiden. Skolen er bekymret for meg
Hei Skolen har plikt til å følge opp de elevene som går på skolen. Dersom elevene ikke følger opp skolen på en slik måte som er forventet, el...
Hvordan bli saksbehandler i barnevernet
Hei, og takk for spørsmålet ditt! De fleste som jobber som saksbehandlere i barnevernet har bakgrunn som barnevernspedagog eller sosionom. Les mer ...
Hva er omsorgssvikt?
Hei! Du spør hva slags typiske hendelser barn som lever med omsorgssvikt kan oppleve. Jeg kan nok ikke gi deg noe fullgodt svar på det, fordi omsor...
Jente, 14, er bekymret for venninnen som ikke har det bra hjemme eller på skolen
Hei Flott at du skriver til ung.no!! Så utrolig heldig venninnen din er som har deg som venninne!! Jeg skjønner godt at du er bekymret! Det høres...
Jeg krangler ofte med foreldrene mine og har veldig vondt og har grått kjempe masse.Jeg vil virkelig ha hjelp.
Hei Takk for at du skriver til oss! Du forteller om hvordan du har det hjemme med dine foreldre, og at dere krangler ofte. Det høres veldig ugreit ...
Mine foreldre skal sende meg til hjemlandet. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for at du skriver til ung.no.  Dette høres veldig vanskelig ut for deg. Det at du skriver du er redd, får meg til å lure på om du ...
Jeg blir behandlet som et stort problem på skolen. Læreren kaller meg stygge ting, hun er også rådgiveren på skolen. Instinktet sier jeg skal slå tilbake rett og slett...
Hei Jente 16 år. Takk for at du skriver til oss i Ung.no.Du skriver at du har slitt på skolen hele livet. Du skriver at du faktisk har blitt misha...
Se alle