Hopp til hovedinnholdet
Militærstøvler (colourbox.com)

Verneplikt
Verneplikt

Kvart år har Forsvaret mange vernepliktige inne til førstegongsteneste. Her kan du lese om vegen frå innkalling i posten til teneste.

Hva er Heimevernet?
Heimevernet

Heimevernet skal hjelpe til med å øke sikkerheten i Norge, og har det lokale ansvaret på vegne av Forsvaret, samtidig som de skal hjelpe politiet og gi annen støtte til det sivile samfunnet.

Hva er Sivilforsvaret?
Siviforsvaret

Sivilforsvaret har en styrke på 8.000 tjenestepliktige menn og kvinner. De lokale avdelingene øver regelmessig på å takle både krisesituasjoner og sikkerhet i det daglige.