Hopp til hovedinnholdet

Når du er pårørende til en som er syk
Trist jente (colourbox.com)

Noen ganger kan foreldre være syke i kort eller lang tid. Andre ganger er det søsken som er syke. Da er du pårørende til den som er syk. Det kan være utfordrende, men det er støtte å få - også hvis foreldre ruser seg eller har psykiske helseproblemer.

Fritt sykehusvalg
Sykepleier (colourbox.com)

Pasienter kan fritt velge ved hvilket sykehus eller distriktspsykiatriske senter han eller hun vil bli behandlet på. Les mer på frittsykehusvalg.no eller ring pasientrådgivertelefonen på 800 41 004.

Helsestasjon for ungdom
Gutt hos legen (colourbox.com)

Helsestasjon for ungdom er eit GRATIS tilbod til ungdom. Der kan du få rettleiing om prevensjon og seksuell helse. Du kan òg få hjelp innanfor psykisk helse og svar på andre helsespørsmål.

Feilbehandlet av helsevesenet?
Plaster

Du kan henvende deg til Pasientombudet

  • Etter at du har opplevd noe du ikke syns var bra helsehjelp.
  • Eller når du trenger råd om hvordan du kan gå fram.
  • Eller når du mangler informasjon om rettigheter og ordninger.

Noen henvender seg fordi de ikke på egen hånd kan ivareta sine interesser. Andre henvender seg mest for å gi ombudet informasjon og for å fortelle om sine erfaringer på godt og vondt.

Behandlingsreiser
Føtter i svømmebasseng (colourbox.com)

Har du revmatisk sykdom, psoriasis, kronisk lungesykdom eller eksem, finnes det tilbud om behandlingsreiser.

Rettigheter for ungdom med nedsatt funksjonsevne

Rettigheter (ung.no)
ung.no har samlet informasjon om hvilke rettigheter ungdom med nedsatt funksjonsevne har innenfor et vidt spekter av tema (utdanning, økonomi, bolig, støtteordninger, arbeidslivet m.m). Les mer på ung.no/rettigheter