Hopp til hovedinnholdet

Disse yrkene og utdanningene krever politiattest

Politimann (colourbox.com)
BLI POLITI? Mange utdannelser, blant annet politiutdanning, og yrker krever at du legger fram politiattest dersom du søker deg dit.

Det er svært mange forskjellige lover og forskrifter som avgjør hvem som kan kreve politiattest. Listen du ser her, inneholder derfor bare noen eksempler på slike yrker og utdanninger.

Offentlig og kvalitetssikret
Politimann (colourbox.com)
BLI POLITI? Mange utdannelser, blant annet politiutdanning, og yrker krever at du legger fram politiattest dersom du søker deg dit.

Mange utdannelser og yrker krever at du legger fram politiattest dersom du søker deg dit.

Forsvaret

 • Her må du framlegge politiattest
 • Få sikkerhetsklarering for verneplikt
 • eller militær utdanning
 • Tjenestegjøre i FN-styrkene
 • Ta fly- eller helikoptersertifikat

 

Sosialt

Her må du framlegge politiattest for å kunne…

 • Adoptere barn
 • Gifte deg i utlandet
 • Være besøkshjem
 • Være fosterhjem
 • Være støttekontakt
 • Få visum til andre land

Utdanning

Her må du framlegge politiattest når du vil…

 • Studere i utlandet
 • Ta utdanning som politi
 • Ta utdanning som lærer
 • Ta utdanning som førskolelærer
 • Ta utdanning som sosionom
 • Ta utdanning som lege
 • Ta utdanning som ergoterapeut
 • Ta utdanning som sykepleier
 • Få praksisplass i politi eller påtalemyndighet som jus-student

 

Jobb

Her må du framlegge politiattest for å…

 • Få drosjeløyve
 • Arbeide i utlandet
 • Jobbe med barn eller utviklingshemmede i frivillige organisasjoner
 • Arbeide som advokat
 • Arbeide i ambassade
 • Arbeide i apotek
 • Arbeide ved asylmottak
 • Arbeide som bankdirektør
 • Arbeide i barnehage
 • Arbeide i barnevernet
 • Arbeide i brannvesenet
 • Arbeide som dommer
 • Arbeide som eiendomsmekler
 • Arbeide med eksplosjonsfarlige stoffer
 • Arbeide i fengselsvesenet
 • Arbeide som leder i finansieringsforetak
 • Arbeide som fiskebåtstuert
 • Arbeide som fører eller styrmann på norske fangstbåter eller skip <
 • Arbeide som flytekniker
 • Arbeide som lærer i grunnskolen
 • Arbeide som helsepersonell for barn eller utviklingshemmede
 • Arbeide i konfliktrådet
 • Arbeide i kriminalomsorgen
 • Arbeide som flyvert eller kabinbesetning
 • Arbeide som låsesmed
 • Arbeide som maskinist på skip
 • Arbeide i Norges Bank
 • Arbeide som bussjåfør
 • Arbeide som regnskapsfører
 • Arbeide som revisor
 • Arbeide i SFO
 • Arbeide i sosialtjenesten med barn og unge
 • Arbeide som sprengningsarbeider
 • Arbeide som toller
 • Arbeide som trafikklærer
 • Arbeide som vekter

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
06.03.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Når får jeg plettfri vandel?
Hei "Plettfri vandel" vil si at det ikke er noe å anmerke om en person med tanke på kriminalitet. For å dokumentere dette er det vanlig å kreve u...
Hva slags straff kan jeg forvente meg å få?
Hei Bruk av vold straffes med bøter og/eller fengselsstraff ; og hvor mye avhenger av hvor alvorlig volden har vært. Dette kan du lese om på www....
Hva er konsekvensene av å bli tatt for kjøp av sex?
Hei Brudd på straffeloven § 202 a straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder. Slike forhold vil  vises på en vanlig politiattest i to ...
Stjeler, får det konsekvenser?
Hei Dette forholdet vil bli regnet som et mindre tyveri etter straffeloven § 323. Bestemmelsen sier at mindre tyverier kan straffes med bot. Den n...
Søke om politiattest
Hei For at du skal kunne få en politiattest, må du ha en grunn til dette. Du kan få bekreftelse fra arbeidsgiver hvis de ber om politiattest, slik...
Spiss fleinsopp, rus, oppbevaring, bruk, narkotikaforskriften, straffelovens § 162, ulovlig, straff.
Hei Gjennom Verdens Helseorganisasjon (WHO) avgjør FN hva som internasjonalt skal regnes som narkotika. To konvensjoner definerer hva som skal kjenn...
Hvem har innsyn i ens rulleblad?
Hei Beklager det sene svaret fra oss. Vi har laget noen artikler som omhandler hva som kommer på rullebladet, og hvilke arbeidsgivere som kan ha ret...
Straff for sivil ulydighet
Hei Sivil ulydighet er ikke et lovbrudd i seg selv. Det er ikke en egen straffebestemmelse om sivil ulydighet. Sivil ulydighet tar form ved ulike lov...
Søke jobb i barnehage domfelt politiattest
Hei Straffen du har fått står på din politiattest. Når man skal jobbe med barn, i skole eller barnehage, så krever arbeidsgiver at du fremlegge...
Ble tatt for å røyke hasj - politiet varslet skolen
Hei Først og fremst vil jeg rose deg og kameraten din for å være ærlig og samarbeide med politiet.  Det at elevene ved skolen blir tatt for (og...
Politiattest til jobb på sykehjem
Hei Ut over at lovbruddet du er dømt for involverte falske penger, skriver du ikke noe om hvilken bestemmelse i straffeloven du er dømt for å ha b...
Fikk bot for å drikke på offentlig sted. Hva er konsekvensene?
Hei Du har fått et forelegg (en bot) for brudd på Alkohollovens § 8 – 9, 1. ledd nr. 5.   Du kan lese mer om konsekvensene av å ha noe på r...
Vil alle typer anmerkninger som vises på en barneomsorgsattest føre til at man ikke kan jobbe i for ekempel fritidsklubb, eller barnehage? 
Hei Det fremgår av barnehageloven § 19 første ledd at personer som skal jobbe i barnehage må fremlegge politiattest.  Politiregisterloven § 39...
Kommer bot for sexkjøp på vandelsattesten?
Hei Sexkjøpsbestemmelsen i straffeloven § 202a er en forbrytelse og ikke en forseelse. Det er flere ulike politiattester (vandelsattester). Hvis d...
Tatt for besittelse av 1 gram hasj - konsekvenser
Hei Forelegget du vedtok vil kun fremgå av en eventuell politiattest i 2 år fra forelegget ble ilagt. Dette følger av politiregisterloven § § 40...
Jeg er dømt for narkotika. Kan jeg jobbe i helsevesenet?
Hei Jeg forstår det slik at du er straffet for narkotikaovertredelse etter straffeloven § 231. Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 er det e...
Hva er straffen for promillekjøring?
Hei Etter vegtrafikkloven § 31, jf. § 22 risikerer du bøter og/eller fengsel. I tillegg mister du tap av førerretten for en periode. Straffen vil...
Kan man bli brannmann etter å ha blitt straffet for et lovbrudd?
Hei Som du ser i artikkelen du finner nedenfor kreves det politiattest for å få jobb i brannvesenet. For å få jobb i brannvesenet må du ha plett...
Se alle