Hopp til hovedinnholdet

Dette må du gjennom for å få førerkort for bil

Frontspeil i bil (colourbox.com)
OBLIGATORISK: Alle som skal ta lappen, må gjennom fire trinn som skal gjøre deg klar til førerprøven og en trygg bilist.

Alle som skal ta lappen, må gjennom fire trinn som skal bidra til å bringe deg fram mot førerprøven. Les mer om hvordan du får førerkort for bil her.

Offentlig og kvalitetssikret
Frontspeil i bil (colourbox.com)
OBLIGATORISK: Alle som skal ta lappen, må gjennom fire trinn som skal gjøre deg klar til førerprøven og en trygg bilist.

Før du kan starte opplæringen for å ta førerkort må du ha fylt 16 år. Når du oppfyller alderskravet må du gjennomføre trafikalt grunnkurs, før du kan øvelseskjøre. Den som øvelseskjører med deg må ha fylt 25 år, og hatt førerkort for kjøretøy i samme klasse som du øvelseskjører sammenhengende i de siste fem årene. Det kan være lurt å starte opplæringen i god tid, slik at du skaffer du deg lang kjøreerfaring og blir en tryggere bilist.

Personbil (klasse B)

Opplæringen for å ta førerkort er lagt opp i fire trinn, og det er lagt stor vekt på at elevene skal lære mer for hvert trinn i opplæringen, og ha riktig framdrift i opplæringen. Det finnes ulike førerkort for bil, men for å kjøre en vanlig personbil må du ha førerkort klasse B. Dette betyr at bilen må ha en totalvekt på maks 3500 kg. Personbilklassene B96 og BE betyr bil med tilhenger.

TRINN 1: Trafikalt grunnkurs

Obligatorisk trafikalt grunnkurs på 17 timer. OBS! Du må ha gjennomført det trafikale grunnkurset for å kunne starte øvingskjøring ved skole eller privat. Kurset på 17 undervisningstimer omhandler:

  • Trafikkopplæringen.
  • Grunnleggende forståelse for trafikk.
  • Mennesket i trafikken.
  • Øvingskjøring og kjøreerfaring.
  • Førstehjelp.
  • Tiltak ved trafikkulykke.
  • Mørkekjøring.

Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Tar du kurset i den offentlige skolen, kan du ta det i 10. klasse selv om du ikke har fylt 15 år.

Har du allerede førerkort i en klasse trenger du ikke ta det på nytt. Bevis på gjennomført trafikalt grunnkurs skal være med når du øvelseskjører. Har du mistet beviset, kan du ta kontakt med en av Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Trafikalt grunnkurs kan du ta ved en trafikkskole eller i den offentlige skolen, dersom skolen din tilbyr dette.

Les mer om: trafikalt grunnkurs på vegvesen.no

 

 

TRINN 2: Grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse

Gjennom opplæringen på trinn to skal eleven lære å mestre bilen rent kjøreteknisk, uten å måtte rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.

Det er ikke fastsatt minste timetall for opplæring på dette trinnet. Omfanget av undervisningen må tilpasses elevens forutsetninger og muligheter for øvingskjøring.

Med utgangspunkt i elevens prestasjoner skal eleven og læreren sammen ta stilling til i hvilken grad målene for trinn 2 er nådd.

Eleven skal gjennomføre en obligatorisk veiledningstime som avslutning på trinn to.

Les mer om grunnleggende opplæring her.

 

 

TRINN 3: Trafikal del

På trinn tre skal du lære om trafikantgrupper og interessemotsetninger, å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk, å redusere risikoen for ulykker, og lære å bli forbikjørt og kjøre forbi.

På trinn tre er det også lagt inn et 4-timers obligatorisk sikkerhetskurs på bane som skal gjennomføres mot slutten av trinnet. Kurset er en videreutvikling av det tidligere glattkjøringskurset og er utvidet med 1 time. I denne timen legges det vekt på sikring av passasjerer og last.

Trinn tre avsluttes med en obligatorisk veiledningstime der elev og lærer sammen tar stilling til om eleven har tilstrekkelig kjørekompetanse.

Les mer: trafikal del på vegvesen.no

TRINN 4: Avsluttende opplæring

Opplæringen i trinn fire skal bidra til å bringe elevene fram mot førerprøven. Opplæringen her er rettet mot elevenes forståelse av risiko og trafikksystemet. Som hovedregel skal obligatorisk sikkerhetskurs på bane og målet for trinn tre være nådd før undervisning i trinn fire påbegynnes.

For klasse BE (personbil med tilhenger) er kurs i sikring av last obligatorisk.

Les mer avsluttende opplæring her.

 

 

Teoriprøven og oppkjøring

Etter fylte 17,5 år kan kan du ta teoriprøven på en trafikkstasjon. Du kan søke om tilrettelagt teoriprøve om du har vansker med å lese og forstå oppgavene. Dersom du ikke består teoriprøven må du vente i to uker før du kan prøve på nytt. Så snart du har bestått teoriprøven og alle de fire trinnene i kjøreopplæringen, kan du melde deg på oppkjøring. Les mer om teoriprøven og oppkjøring her.

 

 

 

Viktig å øve masse!

Øvelseskjører du mye før du avlegger førerprøven, får du en verdifull kjøreerfaring. For å bli en bedre sjåfør og redusere risikoen for at du skal havne i en ulykke, bør du derfor begynne å øvelseskjøre så tidlig som mulig. Statens vegvesen anbefaler at du har minst 110 timer bak rattet, eller har kjørt over 2000 km før du går opp til førerprøven. Det tilsvarer én time i uka i to år.

Planlegg opplæringen

Ta tidlig kontakt med flere trafikkskoler. De har forskjellige tilbud, også til de som skal øve privat.

Statens vegvesen sine nettsider finner du mer informasjon som kan være nyttig for deg som skal ta lappen.

Skrevet av:
Redaksjonen, ung.no
Sist oppdatert:
09.05.2018
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hei ! Hvordan kan jeg klage på en praktisk førerprøve ?
Hei Jeg skjønner at du ble lei deg når du ikke besto prøven. Det du kan gjøre er å henvende deg skriftlig til den trafikkstasjonen du hadde før...
Hva er  obligatoriske kjøretimer når det gjelder klasse b?
Hei!   Du alt det obligatoriske i klasse B på denne siden på vegvesen.no. Kikk også på artikkelen under.     Hilsen Statens vegvesen i s...
Hva er reglene om synsattest til førerkort ?
Hei Det er lurt å ta med en optikerattest når man trenger det til teoriprøven. Da har man levert og det er klart for bestilling av praktisk prøve...
Når kan man øvelseskjøre?
Hei! Det er viktig å øvelseskjøre mye før du tar lappen, for statistikken viser at høy ulykkesrisiko i stor grad henger sammen med lite kjøreer...
Hei, må man søke om førerkort før man kan ta teoriprøven? 
Hei Ja, du må registrere en søknad på dine sider på www.vegvesen.no  eller  søke når du er på en trafikkstasjon og vil ta prøven.Dette kan...
Kan jeg øvelseskjøre med bil + henger selv om jeg er 16 år?
Hei   Hvis du her mener om du kan øvelseskjøre i klasse BE (personbil med tilhenger) selv om du ikke har klasse B, så er det fullt mulig. Den so...
Kan man registrere og kjøre en EPA traktor i Norge og hvor gammel må man evt være for å kjøre den ?
Hei Vet ikke helt hva du mener, men hvis det er de svenske "epa" traktorene du mener så er ikke de lovlige.  Man kan ikke registrere og bruke EPA-...
Kan jeg ta førerkort i Sverige?
Hei   For å kunne ta et førerkort i utlandet, må man være bosatt i det landet i minimum 6 måneder sammenhengende og det må dokumenteres.   ...
Hva kreves for personer med Aspergers syndrom for å kunne ta lappen (Førerkort)?
Hei Det er ingen grunn for at en som har Asbergers syndrom  ikke kan ta førerkort da mennesker som har Asbergers ofte er gode sjåfører fordi de e...
Aldersgrense og kostnad for å ta førerkortet på gravemaskin?
Hei   Sender deg en lenke du kan kikke litt på og finne litt mer informasjon om pris og varighet for førerkort på gravemaskin. Her finner du til...
Ta lappen. Når skal jeg begynne?
Hei Hvis du allerede har begynt å øvelseskjøre, regner jeg med at du har tatt det trafikale grunnkurset. Det MÅ alle har vært gjennom før man b...
Er det verdt å bruke penger på å ta lett-mc?
Hei Du skriver at du er glad i fart og moro, men at du er i tvil om du skal bruke penger på lett-mc.  Du lurer på om du burde gå for drømmen din...
Har ikke fått svar på søknad om førerkot?
Hei   Du kan ta teori for klasse B så fort vandel er ok og du har fylt 17,5 år. Har du førerkort fra før, eks klasse M146, kan du ta teori uten...
Jeg kjørte i 127 km/t i en 80-sone. Hva blir straffen?
Hei Straffen for brudd på vegtrafikkloven er bøter eller fengsel inntil 1 år, jf. vegtrafikkloven § 31. Straffeutmålingen, altså om det reager...
Hva skal til for å kunne gi fullmakt til en skole for timebestilling?
Hei Jeg vet ikke hva som er i søknaden din på nett, men for at du kan gi fullmakt må både vandel og helse være ok før du kan gi en fullmakt.  ...
Hva er egentlig trafikalt grunnkurs?
Hei!   Du må ta trafikalt grunnkurs før du kan øvelseskjøre. Det er et basiskurs for alle førerkort. Er på 17 timer, men ingen prøver. Du ...
Hei, kan man kjøre opp i sommerferien? Eller har trafikkstasjonene stengt i ferien?
Hei Noen trafikkstasjoner har redusert åpningstider om sommeren, men det er de færreste så det er mange som kjører opp om sommeren. Hilsen State...
Hei ! Jeg har fått beskjed om å få tak i helseattest, hva gjør jeg ?
Hei Det er noen regler for hvor lenge man må ha vært rusfri for å kunne ta førerkort. Ta kontakt med politiet og hør med dem nærmere om hva de...
Se alle