Hopp til hovedinnholdet

- Bruker falsk legitimasjon på utesteder

Jente viser bankort (colourbox.com)

Hva er straffen for å bli tatt på byen med en annen sin legitimasjon? Politiet var innblandet.

Offentlig og kvalitetssikret
Jente viser bankort (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Du bryter nå straffeloven § 202 som handler om identitetskrenkelse.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Hvis du blir anmeldt, kan dette føre til straffereaksjoner. Strafferammen for bestemmelsen er bot eller fengsel i inntil to år for den som blir tatt. Den som overlater legitimasjonen sin til andre, selv om han vet eller burde vite at dokumentet ville bli brukt ulovlig, kan straffes med bot eller fengsel i inntil seks måneder etter straffeloven § 366.

I ditt tilfelle vil den mest sannsynlige reaksjonen være en bot. Botens størrelse er på minimum 1500 kroner. Dette vil også bli registrert i politiets reaksjonsregister.

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd.

Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der kan du ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Ble tatt med falsk legitimasjon på byen - hva skjer nå?
Hei Vektere har ikke større rettigheter til å utøve makt enn det du og jeg har. Dette følger av vaktvirksomhetsloven § 12. I vaktvirksomhets...
Hva er straffen for å forfalske dokumenter/identitetstyveri?
Hei Etter kapittel 18 i straffeloven er det ulovlig å forfalske dokumenter eller bruke en annens identitetsbevis. Som du ser av flere av bestemmelse...
Hva er straffen for å snike seg inn på festival med 18 års grense?
Hei Jeg vil anta at aldersgrensen på festivalen er satt til 18 år grunnet alkoholsalg. Dersom venninnen din klarer å skaffe seg et adgangsarmbån...
Hva er straffen for å bruke en annens legitimasjon på byen?
Hei Straffen for å bruke falsk legitimasjon / andre sin legitimasjon er etter strl § 372 bøter eller fengsel inntil fem månder. Dette vil i utga...
Kan jeg bruke et utgått bankkort som legitimasjon, eller må jeg bruke passet mitt? 
Hei Det er opp til den som du skal legitimere deg for, å vurdere om de vil la deg benytte bankkortet som gyldig legitimasjon eller ikke. Men hvis de...
Tatt med falsk leg - får jeg straff som kommer på rullebladet?
Hei Du er antagelig anmeldt for bruk av falsk leg etter straffeloven § 372 og hvis du blir dømt kan du få fengsel eller bøter inntil fem måneder...
Tatt med falsk leg - har jeg fått noe på rullebladet?
Hei Du ble tatt for bruk av falsk legitimasjon etter straffeloven § 372. Du kan lese mer om dette i den vedlagte artikkelen nedenfor.   Dersom du...
Hva er straffen for å forfalske id?
Hei Dersom du har forfalsket ett id- kort, er strafferammen etter straffelovens § 182 bøter eller fengsel i inntil 2 år. Med vennlig hilsen Ju...
Jeg ble tatt for bruk av falsk legitimasjon, hva er konsekvensene av dette? 
Hei Det å skrape legitimasjonen slik at du endrer din egen alder er å regne som dokument forfalskning. Det følger av straffeloven § 361 at "Med ...
Er det forskjell på å bruke andres legitimasjon og å forfalske mitt eget?
Hei Å bruke andres legitimasjon og å forfalske sin egen legitimasjon rammes av samme straffebestemmelse i straffeloven. Det regnes som å bruke fal...
Ble tatt for bruk av falsk legitimasjon- hva skjer nå?
Hei I utgangspunktet hadde ikke vekteren rett til å inndra kortet ditt, men det kan hende han gjorde det av praktiske hensyn ettersom det tok lang t...
Falsk underskrift. Dokumentforfalsk.
Hei Forfalsking av underskrift regnes som dokumentfalsk. Reglene om dokumentfalsk finner du i straffeloven kapittel 18. Straff for dokumentfalsk er...
Kan dørvakten kofiskere bankkortet uten å ta kontakt med politiet?
Hei Utgangspunktet er at dørvakter kan ta identifikasjonskortet for å undersøke nærmere hvis de er i tvil om det er riktig person på legitimasjo...
Konsekvensene av å bruke falsk legitimasjon?
Hei Det kan da være at du blir anmeldt for bruk av falsk legitimasjon, som straffes etter straffeloven § 372. Les mer om straff og konsekvenser av ...
Ble tatt for å bruke falsk legitimasjon, og fikk bot. Kan jeg reise til USA?
Hei Du er da dømt etter straffeloven § 372, hvor strafferammen er bøter eller fengsel i inntil fem måneder. Har lagt ved 2 artikler nedenfor som ...
Snike meg inn på nattklubb
Hei Beklager sent svar!  Det kan være mange forskjellige konsekvenser av å bruke falsk id, uansett om det er et utested eller i annen sammenheng....
Har blitt tatt for bruk av falsk legitimasjon, hva skjer nå?
Hei Du ble tatt for bruk av falsk legitimasjon. Ifølge straffeloven § 372 er dette straffbart. Du kan lese mer om dette i den vedlagte artikkelen ...
Hva skjer hvis jeg sniker meg inn på konsert med 18 års aldersgrense?
Hei! Jeg vil anta at aldersgrensen på konserten er satt til 18 år grunnet alkoholsalg. Dersom du er under 18 år, vil du bli bortvist fra kons...
Kan jeg bli straffet for å få alkohol av noen som har kjøpt med falsk legg?
Hei Selv om det ikke er ulovlig å drikke alkohol når man er under 18 år, er det forbudt å servere alkohol til de som er under 18 år. Dette omf...
Har brukt falsk legitimasjon i butikk, hva skjer nå?
Hei Hvis du blir anmeldt er straffen bot eller fengsel inntil 2 år. I ditt tilfelle vil det mest sannsynlig være snakk om en bot.Hvis du ikke blir ...
Se alle