Hopp til hovedinnholdet

- Tagger på andres eiendom

Tagging på vegg (foto: ung.no)
STRAFFBART: Strafferammen for tagging er bøter og fengsel inntil ett år.

Jeg ble nettopp tatt for å tagge på t-banen. Hva slags straff får jeg for det? Må jeg i fengsel el noe, eller betale? Jeg har nesten ingen penger og angrer. Ble bare med fordi noen venner dro dit.

Offentlig og kvalitetssikret
Tagging på vegg (foto: ung.no)
STRAFFBART: Strafferammen for tagging er bøter og fengsel inntil ett år.

HVA SIER LOVEN:

I straffeloven § 351 heter det at for skadeverk straffes den som skader, ødelegger gjør ubrukelig eller forspiller en gjenstand som helt eller delvis tilhører en annen. Tagging på t-banen kan omfattes av straffelovens § 351.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil 1 år. Medvirkning straffes på samme måte. Hvis skadeverket er grovt, kan man etter straffeloven § 352 straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 år.

Mindre alvorlig tagging, som tagging med tusj som lett lar seg vaske bort, kan etter straffeloven § 353 straffes med bot.

I vurderingen av om skadeverket er grovt skal det særlig legges vekt på om skaden er av stort omfang. I tillegg skal det blant annet vektlegges om skadeverket har skapt avbrekk i den offentlig samferdsel. Siden taggingen ble utført på t-banen, kan dette gjøre at skadeverket blir ansett som grovt, hvis det skapte problemer for t-banedriften. Andre momenter som det særlig skal legges vekt på i vurderingen av om skadeverket er grovt, er blant annet om det er utført på minnesmerker eller lignende, som har historisk, nasjonal eller religiøs verdi.

Du er i tillegg erstatningsansvarlig for skaden som ble gjort ved taggingen du gjorde. Etter skadeserstatningsloven § 1-1 er også barn og unge under 18 år pliktig til å erstatte skade de volder, så vidt det finnes rimelig under hensyn til alder, utvikling, utvist atferd, økonomisk evne og forholdene ellers. Hvis foreldrene dine har omsorgen for deg, og du bor sammen med dem, er de også ansvarlig for inntil kr 5000 for hver enkelt skadevolding etter skadeserstatningsloven § 1-2.

Skadeserstatningsloven § 5-3 sier at hvis flere plikter å betale erstatning for samme skade, svarer en for alle og alle for en. Dette betyr at alle som var med på taggingen er ansvarlig for skaden som ble gjort, og at man kan risikerer at man må dekke hele skaden som ble gjort selv. I disse tilfellene kan det imidlertid være mulig å kreve regress (bidrag) fra de andre som var med på skadeverket.

En mulighet er at politiet kan oversende saken til behandling i konfliktrådet. Det betyr at du setter deg ned sammen med de som har ansvar for t-banen/t-banedriften. I møtet sammen med en konfliktrådsmekler kan dere bli enige om en måte å gjøre opp på. Løses saken slik og du følger opp avtalen dere lager, havner saken ikke på den vanlige politiattesten din.

For at saken skal overføres til konfliktrådet, må t-baneselskapet spørres om det er greit å ta saken der. Hvis de sier nei til dette, behandles saken i stedet som en politisak.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller jobber relatert til luftfart/flyplass, du vil adoptere barn eller liknende, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva

som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål, men ingen svar?

ung.no/oss kan du både stille spørsmål selv - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der.

Der finner du også en stor oversikt over hjelpetjenester som kan være nyttige for deg.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hva er straffen for hærverk?
Hei Hærverk rammes av straffeloven § 291. En person som blir tatt for hærverk, risikerer etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel i inntil et...
Jeg lurte på hva straffen for tagging var?
Hei I straffeloven § 291 heter det at for skadeverk straffes den som rettstridig ødelegger, skader, gjør ubrukelig eller forspiller en gjenstand...
Dersom man får et pålegg fra politiet om å f. eks rydde opp i og/eller vaske bort noko hærverk man har gjort og man ikkje gjer det, hva skjer da?
Hei Jeg forstår det som at politiet mener du har gjort noe straffbart, f.eks hærverk eller tagging, og har gitt deg muligheten til å vaske det vek...
Hva skjer om en gutt på 16år blir tatt for grafitti/tagging?
Hei Dette er et spørsmål mange har stilt, og derfor er det et av eksemplene i vår tjeneste Lovbrudd. Kikk på artkkelen under, så kan du se hvilk...
Jeg har lyst å begynne å tagge. Hvor er det lovlig å tagge? 
Hei Det er kun lov å tagge på "taggevegger" - altså steder hvor kommunen har bestemt at det skal være lov å tagge, og på egen eiendom. Du kan ...
Visum til USA, tagging, straff
Hei Du må slutte med tagging. Her kan du lese hva vi har skrevet om eventuell straff for tagging:  http://www.ung.no/lovbrudd/#hva_sier_loven Det...
Vil slutte å tagge.
Hei Så flott at du ønsker å slutte å tagge! Du spør hvordan du kan slutte. Det er ikke så lett for meg å svare på, fordi jeg vet veldig lite ...
Lovlige taggevegger i Tønsberg?
Hei Vi har dessverre ikke oversikt over taggevegger i Tønsberg, men hør med kommunen din om det finnes. Hvis ikke, kan du jo foreslå at byen legge...
Aldersgrense for sprayboks?
Hei Det finnes ingen lovbestemt aldersgrense for å kjøpe spraymaling/grafittibokser. Likevel er det enkelte butikker som nekter å selge spraymali...
Jeg har brutt meg inn i en kiosk, hva blir konsekvensene?
Hei Ved å bryte deg inn har du brutt straffeloven § 268 om å skaffe seg uberettiget adgang til en annens hus eller et annet sted som ikke er fri...
Må jeg i fengsel for å ha drevet hærverk?
Hei Slik jeg forstår det du skriver, høres det ut som det du har gjort vil regnes som skadeverk eller innbruddsforsøk, litt avhengig av hva som v...
Lovbrudd under 15 år, foreldres erstatningsansvar, graffiti
Hei Siden du er under 15 år, kan du etter norsk lov ikke straffes for de tingene du har gjort. I Norge må man være minst 15 år gammel for å kunn...
Hva er konsekvensene av å bli tatt for tagging?
Hei Ettersom du er 14 år, så er du under den kriminelle lavalder som er 15 år. Du kan derfor ikke bli straffet og få noe på rullebladet før du ...
Hva er straffen for grafitti på lyktestolper, forlatte hus og lignende? 
Hei Det å male eller tusje på andres eiendom kan regnes som hærverk. Hærverk er straffbart etter straffeloven § 351 flg. Lyktestolper og st...
Er det lovt å tagge på et berg?
Hei Det er ulovlig å tagge uansett hvor du gjør det, med mindre du har fått tillatelse av den som eier det du tagger på. Tagging er skadeverk og...
Skal studere medisin, men har noe på rullebladet
Hei Denne taggingen vil ikke ha noe å si for din utdanning som lege og inntak på studiet. Ved medisinstudie, må man fremlegge en såkalt "begrens...
Kan jeg jobbe som lærer når jeg blir voksen hvis jeg blir tatt for graffiti?
Hei Dersom du blir tatt for å lage grafitti på andres eiendom (dette gjelder også offentlige steder) kan du kan bli straffet for dette. Du vil m...
Se alle