Hopp til hovedinnholdet

- Har noe på rullebladet - kan jeg reise til USA?

Frihetsgudinnen (colourbox.com)

Jeg ble tatt for nasking for noen år siden. Har tenkt å studere i USA etter videregående, og lurer på om det at jeg har noe på rullebladet får noe å si. Har hørt at det er vanskelig å få reise til USA med noe på rullebladet. Utenlandsstudier er noe jeg har drømt om bestandig, og USA er favorittlandet. Blir så lei meg hvis den tabben jeg gjorde en gang for lenge siden skal ødelegge planene mine.

Offentlig og kvalitetssikret
Frihetsgudinnen (colourbox.com)

SVAR FRA JURISTEN, UNG.NO:

Norske statsborgere som skal besøke USA, og som skal oppholde seg i landet i mindre enn 90 dager, trenger i utgangspunktet ikke visum for reisen. Dette skyldes at norske statsborgere faller inn under det såkalte Visa Waiver programmet, som gjør at det er tilstrekkelig at man fyller ut ESTA-registreringsskjemaet og betaler registreringsavgiften. Man må også ha et maskinlesbart pass.

Hvis man har blitt siktet eller dømt for et kriminelt forhold i et hvilket som helst land, kan man imidlertid bli nødt til å søke om visum for innreise til USA. Har man blitt arrestert eller dømt for noe forhold knyttet til narkotika faller man utenfor Visa Waiver programmet. Det samme gjelder hvis man er arrestert eller dømt for en forseelse eller en forbrytelse som viser såkalt "moral turpitude". "Moral turpitude" er et gammelt amerikansk juridisk begrep. Vi anbefaler at man kontakter den amerikanske ambassaden i Oslo hvis man er i tvil om man må søke visum. Les mer om forbrytelser som faller innenfor "Moral turpitude"-begrepet her.

Har man planlagt å oppholde seg lengre i USA, for eksempel for å studere der, må man uansett søke om visum. Hovedregelen er at man heller ikke får visum hvis man er dømt for slike forhold som nevnt ovenfor. Her er det imidlertid noen unntak. Et av unntakene er hvis personen kun har begått et kriminelt forhold og strafferammen for forholdet var under 1 år, og dommen var på mindre enn 6 måneder. Et annet unntak var at forholdet skjedde før personen var fylt 18 år, og det har gått minst 5 år siden gjerningen ble begått. Selv om man ikke faller inn under unntakene kan man etter søknad også få særskilt dispensasjon for innreise.

I ditt tilfelle vil ikke forelegget du fikk for naskeri hindre deg i å få visum, siden naskeri kun har en strafferamme på 6 måneders fengsel.

For nærmere informasjon om reise og visum til USA kan man sjekke ut nettsidene til Den amerikanske ambassaden i Oslo. Der finner du også kontaktinfo hvis du har ytterligere spørsmål rundt dette.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Hvordan er regelene for bruk av vannscooter og straff for brudd på reglene?
Hei Det finnes ingen aldersgrense for å kjøre båt eller vannscooter. Men det er begrensninger på hva slags båt og vannscooter  du får lov å ...
Konsekvenser av å kjøre båt uten båtførerbevis
Hei   Hvilken straff man kan få dersom man kjører båt som krever båtførerbevis uten å ha dette, står i lov om fritids- og småbåter § 37 ...
Når får jeg plettfri vandel?
Hei "Plettfri vandel" vil si at det ikke er noe å anmerke om en person med tanke på kriminalitet. For å dokumentere dette er det vanlig å kreve u...
Tatt for bruk av narkotika, hva er konsekvensene?
Hei Jeg skjønner godt at dette var en svært ubehagelig opplevelse, og at dette er noe du angrer på. Det er så fort gjort å ta noen dårlige valg...
Hva er straffen for å dyrke cannabis?
Hei Etter legemiddelloven § 22, jf. forskrift om narkotika § 5 er det blant annet forbudt å tilvirke og være i besittelse av cannabis. Overtrede...
Dømt til betinget fengsel, kan jeg reise til USA?
Hei Nordmenn som skal reise til USA, kan i utgangspunktet reise visum-fritt så lenge man fyller ut ESTA-skjemaet. På den amerikanske ambassadens...
Kan jeg klage på forelegget? fengsel eller bot?
Hei Det er en svært begrenset mulighet til å anke et forelegg, og det er dersom du mener at det er begått saksbehandlingsfeil. Det kan du lese mer...
Hvor mye er en brukerdose?
Hei   Forelegg kan som hovedregel bare brukes ved erverv og oppbevaring som ikke tar sikte på videre omsetning, altså "en brukerdose". Her er gre...
Innreise til USA på ESTA, rulleblad.
Hei I de norske reglene om rulleblad fremgår det av politiregisterloven § 40 at en ordinær politiattest oppgir "bot for lovbrudd med øvre straffe...
Anmerkning på rullebladet, innreise USA, evt. behandling i konfliktråd.
Hei Du lurer på om en anmerkning på rullebladet for brannstiftelse kan hindre deg i å få tillatelse til å reise inn i USA. Det korte svaret på ...
Ble tatt for å drikke alkohol på offentlig sted (buss). Konsekvenser?
Hei Etter alkoholloven § 8-9 første ledd nr. 5 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller...
Bot for narkotika. Reise til USA.
Hei Utenlandske myndigheter kan ikke noe tilgang til å se hva som står på rullebladet ditt. Norske statsborgere som skal besøke USA, og som skal...
Kan jeg reise på ferie til andre land når jeg har fått en dom?
Hei Alle land har ulike regler for hvem de ønsker å gi innreisetillatelse. Dersom du er dømt for et straffbart forhold kan du risikere at noen lan...
Jeg fikk et forelegg, kan jeg reise til USA?
Hei Når vi nordmenn skal reise til USA, kan vi i utgangspunktet reise visum-fritt så lenge vi fyller ut dette ESTA-skjemaet. På den amerikanske ...
Hva faller inn under "Moral turpitude" begrepet og visum ved reise til USA?
Hei I forhold til foreleggene du har fått, må du selv kontakte politiet for å få vite hvorfor du ikke har fått disse regningene enda.   Brudd...
Innreise usa, tatt for hasj
Hei I utgangspunktet, så skal du ikke trenge å søke om visum for å dra på ferie i USA, selv om du fikk denne straffen. Her kommer begrunnelsen: ...
Ble tatt for å røyke hasj - politiet varslet skolen
Hei Først og fremst vil jeg rose deg og kameraten din for å være ærlig og samarbeide med politiet.  Det at elevene ved skolen blir tatt for (og...
Kan jeg få noe på rullebladet når jeg er under 15 år? Innreise USA
Hei Nei, den kriminelle lavalder er 15 år og du kan ikke bli straffet før du er fylt 15 år. Det vil derfor heller ikke komme noe på rullebladet (...
Se alle