Hopp til hovedinnholdet

Straffen for hærverk

Tagging på Helsfyr i Oslo (foto: ung.no)
HÆRVERK: En person som blir tatt for hærverk, risikerer etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel i inntil ett år. Medvirkning til hærverk straffes på samme måte.

Hva er straffen for hærverk? Kan man få straff selv om man bare var vitne? Her får du svaret.

Offentlig og kvalitetssikret
Tagging på Helsfyr i Oslo (foto: ung.no)
HÆRVERK: En person som blir tatt for hærverk, risikerer etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel i inntil ett år. Medvirkning til hærverk straffes på samme måte.

Jeg og noen venner var utenfor skolen etter skoletid, og noen av vennene mine gjorde hærværk. Hva kan straffen mine være siden jeg ble observert og gjenkjent, selvom jeg ikke gjorde noe? Og hva skjer om jeg blir tatt ned til politiavhør og nekter å ai hvem som gjorde det?

-Innsendt av gutt 16 år.

 

Svar fra juristen

Hærverk rammes av straffeloven § 351. En person som blir tatt for hærverk, risikerer etter denne bestemmelsen bøter eller fengsel i inntil ett år.

Medvirkning til hærverk straffes på samme måte. Dersom du ikke deltok aktivt i hærverket, vil det bli spørsmål om du medvirket til hærverket. Det blir opp til politiet å ta stilling til hva de finner bevist og ikke, så du må nesten bare vente og se hva de sier.

Dere risikerer også å bli erstatningsansvarlige for skadene som oppstod på skolens område som en følge av hærverket. Dette innebærer at dere må betale tilbake det det koster å reparere det som har blitt ødelagt.

Etter straffeprosessloven § 230 har ikke mistenkte og vitner plikt til å forklare seg for politiet. De er likevel pliktig til å møte opp for å avklare om de ønsker å avgi forklaring for politiet eller ikke. Vitner og mistenkte har plikt til å opplyse om navn, fødselsdato og bopel på spørsmål fra politiet.

I noen tilfeller kan politiet bestemme at det skal skje et rettslig avhør for domstolen. Både vitner og mistenkte har møteplikt ved innkalling til rettslig avhør, men ikke alle har forklaringsplikt. En person har for eksempel ikke plikt til å forklare seg om forhold som innebærer at han eller hun vil kunne utsette seg selv for straff.

 

Hilsen juristen, ung.no


Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Kan jeg få vite hvem som har anmeldt meg?
Hei Det er slik at man kan tipse politiet anonymt, men ikke anmelde noen anonymt. Dersom du er anmeldt for et forhold skal du få vite hvem som har a...
Dersom man får et pålegg fra politiet om å f. eks rydde opp i og/eller vaske bort noko hærverk man har gjort og man ikkje gjer det, hva skjer da?
Hei Jeg forstår det som at politiet mener du har gjort noe straffbart, f.eks hærverk eller tagging, og har gitt deg muligheten til å vaske det vek...
Er det straffbart å kaste egg på hus? tenker på halloween 
Hei Det å kaste egg på hus, biler eller liknende kan føre til skader.  Det følger av straffeloven § 351 om skadeverk at:  "Med bot eller fen...
Jeg har blitt anmeldt for å ripe opp en bil.
Hei Du skal ikke få skylda for noe du ikke har gjort, så da må du forklare det for politiet. Gjør det i en rolig og høflig tone. Dersom du ikke ...
Straff for hærverk?
Hei Jeg skjønner godt at du tenker mye på dette nå, og at du er bekymret for hva som vil skje. Jeg skal forsøke å gi deg noen svar.  Det å ka...
Hva er etiske dilemmar/problemstillinger knyttet til street art/gatekunst?
Hei Hvis man driver med street art/gatekunst på steder der det er gitt tillatelse til det så er det ikke noe problem. Men mange av de som driver me...
Jobb i forsikring - plettfri vandel
Hei Det følger av politiregisterloven § 45 at det i en vandelsvurdering skal anmerkes reaksjoner som nevnt i politiregisterloven § 41 nr. 1 (utvid...
Er det straffbart å helle 2 flasker zalo i en fotene på stor offentlig plass?
Hei Å helle Zalo i en fontene i byen, regnes som hærverk/skadeverk. Skadeverk rammes av straffeloven § 351. En person som blir tatt for hærverk,...
Jeg vet hvem som gjør hærverk på skolen, men tør ikke si fra
Hei Takk for at du skriver til oss. Det er naturlig at du føler at dette er en litt vanskelig situasjon. Det virker som du er ganske fornuftig med t...
Utløste brannalarmen for å hindre et overgrep, straffbart? 
Hei Misbruk av brannalarm kan straffes etter straffeloven § 187 om falsk alarm.  I straffeloven § 18 har vi en regel om nødverge. Nødverge...
Er det ulovlig å bruke brannslokningsapparat ute?
Hei Dersom et brannslokningsapparat brukes ute, til å slokke en brann, er ikke dette forbudt.Men dersom et brannslokningsapparat brukes for å gjør...
Hva kan straffen bli?
Hei Takk for at du skriver til oss.Det er vanskelig å gi deg noe konkret svar om hva straffen vil bli, når det er ukjent hva personen skal straffes...
Er det straff for å vite om at noen driver med tagging?
Hei Fint at du spør oss om dette! Det er ikke en generell plikt om å anmelde straffbare forhold man blir kjent med. Det finnes imidlertid et unnt...
Kan mine straffbare handlinger føre til fengsel?
Hei Jeg har full forståelse for at du er redd for hvilken straff som venter deg. Men dette spørsmålet er det dessverre helt umulig for oss å svar...
Har knust en rute på skolen og politiet truer med bot 
Hei Siden du er under 15 år, som er den kriminelle lavalderen i Norge så kan du ikke straffes for å knust ruten. Det vil si at politiet ikke kan g...
Konsekvenser for brann av institusjon
Hei jente 14 år Nei, du må ikke betale. Det er likevel stor sannsynlighet for at du kan bli anmeldt og få det på rullebladet. Og hvis du i tilleg...
Er det lovt å tagge på et berg?
Hei Det er ulovlig å tagge uansett hvor du gjør det, med mindre du har fått tillatelse av den som eier det du tagger på. Tagging er skadeverk og...
Forelegg etter å ha klatret i en kran - kan jeg reise til USA?
Hei For å få et helt konkret svar på dette må du ta kontakt med den Amerikanske ambassaden i Norge. Det er amerikanske myndigheter som avgjør h...
Er det ulovlig å ta fugeskum i andre sine postkasser?
Hei Ja, det er ulovlig å sprøyte fugeskum i andre sine postkasser. Dette anses som skadeverk, som straffes med bot eller fengsel etter straffeloven...
En jeg kjenner rev i stykker skjorta mi, nå vil ha ikke betale
Hei Du kan kontakte ditt lokale konfliktkråd på http://www.konfliktraadet.no/  og be de om å innkalle han til et møte, så kan du legge frem sak...
Se alle