Hopp til hovedinnholdet

Kjønnslikebehandling - kjønnsdelt arbeidsmarked, lønn

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei. I veldig mange år har jeg hørt at det er viktig med likestilling generelt, men også i arbeidslivet. Jeg vet at kvinner og menn tjener ulikt, fordi kjønnene velger tradisjonelle yrker, men er det egentlig så ille med en kjønnsdelt arbeidsmarked? Hvilke konsekvenser kan det gi at kvinner tjener dårligere enn menn, og at det er menn som har de høyeste stillingene i arbeidslivet? Takk for svar! jente 16 år

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Kjønnslikestilling, at begge kjønn skal ha like rettigheter og muligheter, fremstår som viktig i norsk arbeidsliv. Spørsmålet ditt er ikke lett å skulle svare kort og konsist på, da det omfatter både forskning, politikk og juss.

Det finnes mye fagstoff, statistikker og veiledning på området for likestilling.

Her på ung.no finner du mye informasjon under punktet for likestilling. 

denne siden finner du publikasjoner fra Likestillings- og diskrimineringsombudet (ldo). Du kan også kontakte ldo direkte da de jobber spesifikt med dette.

Du finner også fakta om likestilling og statistikker på Statistisk sentralbyrå (ssb), se her.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har også nyttig informasjon, se her.

 

Med hilsen

Svartjenesten i Arbeidstilsynet i samarbeid med ung.no

Vær oppmerksom på at vårt svar i denne tjenesten kun er veiledende kortinformasjon. Har du flere spørsmål om arbeid kan du også ringe Arbeidstilsynet på tlf: 815 48 222 

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Likestilling / Diskriminering
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om likestilling / diskriminering