Hopp til hovedinnholdet

Hva er den strengeste straffen i Norge?

Gutt 20 år
 

Spørsmål

Dette er kanskje feil sted å spørre om dette, men jeg prøver: Jeg fant nylig ut av straffelovens § 132, men har hele tiden blitt fortalt at strengeste straff i Norge er 21 års forvaring. Dette viser ser jo her å være feil, da paragrafen om grove terrorhandlinger tillater fengselstraff i inntil 30 år. Spørsmålet mitt er jo da: 1. Er det riktig å si at 21 års forvaring er strengeste straff i Norge? 2. Hvordan kan jeg finne tilbake til det nøyaktige stortingsvedtaket for denne straffelovsparagrafen? På forhånd takk!

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Straffeloven § 132 ble tilføyd ved lov 7. mars 2008 nr. 4 og strafferammen for grove terrorhandlinger ble satt til 30 år.

Beslutningsgrunnlagene for Stortinget har vært Ot.prp.nr.8 (2007-2008), Innst.O.nr.29 (2007-2008), Besl.O.nr.43 (2007-2008). Du kan se hele gangen i lovforslaget her.

Jeg tror de fleste fortsatt vil si at den strengeste straffen i Norger er 21 års forvaring, da en forvaringsdom ikke gir deg noen garanti for at du slipper ut av fengselet selv om det er gått 21 år.

Bakgrunnen for at man ikke endret lengstetiden for forvaring samtidig med at denne lovparagrafen trådte i kraft, er blant annet at reglene om forvaring hadde virket i kort tid da lovforslaget ble fremmet.

Departementet drøfter ikke forholdet mellom maksimumsstraffen på 30 års fengsel og lengstetiden for forvaring på 21 år. Det er klart at jo lengre fengselsstraffen blir, jo mindre behov er det for forvaring. Men som departementet fremholder, vil gjentakelsesfaren regelmessig være betydelig for de grove terrorhandlinger.

 

Hilsen Juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd