Hopp til hovedinnholdet

Hva kan straffen være når man trakasserer , forfølger og sender trusler ?

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei! Ble i helgen forfulgt av en bil fra en fest (3 mils kjøretur). Vi vet 100 % sikkert at de følgte etter og vi vet hvem det var. Og vi vet at de ønsker å skade oss. Saken er at jeg har kuttet ut en venninne på grunn av hvordan hun behandler meg. Hva kan straffen være når man trakasserer , forfølger og sender trusler ? Hun har mange rundt seg som er med på dette. Jeg tror også at jeg kan bli banket opp.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Det er flere bestemmelser i straffeloven som gjelder trakassering, forfølgelse og trusler. 

I straffeloven § 266 står det at "Den som ved skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred, straffes med bot eller fengsel inntil 2 år"

I straffeloven § 266a står det at "Den som gjentatte ganger truer, følger etter, iakttar, kontakter eller gjennom andre sammenlignbare handlinger forfølger en annen på en måte som er egnet til å fremkalle frykt eller engstelse, straffes med fengsel inntil 4 år"

Straffeloven §§ 263 og 264 gjelder trusler og alvorlige trusler. 

Ifølge straffeloven § 263 er straffen bot eller fengsel inntil 1 år hvis man "i ord eller handling truer med straffbar atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt".

Etter straffeloven § 264 er straffen for grove trusler fengsel inntil 3 år. Når man skal vurdere om trusselen er grov, legger man særlig vekt på om trusselen er rettet mot en forsvarsløs person, om den er fremsatt uprovosert eller av flere i fellesskap, og om den er motivert av fornærmedes hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse, religion, etc. 

Vold er straffbart etter bestemmelser i straffeloven kapittel 25

Hvis du mener at det du har blitt utsatt for faller inn under noen av disse bestemmelsene, kan du kontakte din lokale politistasjon. Du kan da fortelle detaljert hva du er blitt utsatt for, eventuelt drøfte saken med politiet, og få veiledning i hvordan du kan anmelde saken. 

Lykke til!

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd