Hopp til hovedinnholdet

Hva er straffen for trusler og trakassering?

Jente 19 år
 

Spørsmål

Hei, hva kan straffen bli for trusler og trakkasering? Blir straffen mildere om også personen som har anmeldt har gjort noe mot deg? Får man dette på rullebladet om det blir anmeldt? Om jeg jobber i barnehage, kan jeg da miste jobben, eller vil det få konsekvenser for jobb senere i livet med barn og ungdom? Personen som er inneblandet er over 18 år.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Hvis man "i ord eller handling truer med straffbart atferd under slike omstendigheter at trusselen er egnet til å fremkalle alvorlig frykt", straffes man med bot eller fengsel inntil 1 år, jf. straffeloven § 263. Hvis trusselen vurderes som særlig grov, er straffen fengsel inntil 3 år, jf. straffeloven § 264

Hvis man ved "skremmende eller plagsom opptreden eller annen hensynsløs atferd forfølger en person eller på annen måte krenker en annens fred", straffes man med bot eller fengsel inntil 2 år, jf. straffeloven § 266

Du spør om straffen blir mildere om også personen som har anmeldt (fornærmede) har gjort noe mot deg. Det er særlig to bestemmelser jeg tenker kan være aktuelle her.  

Straffeloven § 78 ramser opp en rekke forhold som særlig skal tas i betraktning i formildende retning. En av disse er at "lovbruddet i betydelig grad er foranlediget av den skadelidtes forhold", jf. bestemmelsens bokstav c. Dette kan være tilfellet der fornærmede har opptrådt provoserende. Om dette vil være tilfellet i den situasjonen du beskriver, avhenger av hva den andre personen har gjort, og er opp til retten å vurdere. 

Ifølge straffeloven § 80, kan straffen settes under minstestraffen i straffebudet eller til en mildere straffeart, bl.a. når lovbryteren har handlet i "berettiget harme". Også her må retten foreta en konkret vurdering av omstendighetene i den aktuelle saken. 

For å miste jobben på grunn av et lovbrudd, er det en forutsetning at arbeidsplassen din får kjennskap til lovbruddet. Det er ikke slik at politiet kontakter arbeidsplassen din om dette uten videre. Den måten en arbeidsplass får kjennskap til at en person har begått et lovbrudd, er gjennom en politiattest.

Anmeldelser vil ikke fremgå på politiattest, bare forhold man er dømt for eller straffet for skal registreres der.

For å jobbe med barn og unge kreves en barneomsorgsattest. I politiregisterloven § 39 vises det til hvilke lovbrudd som vil fremgå av denne attesten. Straffeloven §§ 263, 264 og 266 er ikke nevnt der, og en straff for brudd på disse bestemmelsene vil dermed ikke fremgå av den begrensede politiattesten. 

Hilsen juristen, Ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hva kommer på rullebladet (politiattesten)?

Sinna gutt (colourbox.com)

Det er ikke meningen at et lite feilskjær skal forfølge en person livet ut. Derfor er det satt strenge rammer for om politiet kan utlevere opplysninger om deg, og i så fall hvilke opplysninger de kan gi.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Lovbrudd
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om lovbrudd