Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål om opphavsrett 

Gutt 14 år
 

Spørsmål

Hvor strengt er copyright regelen? Hva er forskjellen på å dele musikk og en video uten rett? Om kan ikke tjener penger på det man har lagt ut, uten tillatelse, kan man forsatt få straff/måtte fjerne det man har lagt ut?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Opphavsretten skal sikre kunstnernes rettigheter og inntektsmuligheter og bidra til innovasjon og utvikling av nye kulturelle uttrykk. Opphavsretten er regulert i åndsverkloven.

Utgangspunktet etter loven er at den som skaper et åndsverk – et litterært, vitenskapelig eller kunstnerisk verk av ethvert slag, herunder videoer og musikk, har opphavsrett til verket.

Opphavsretten gir som hovedregel den som skaper et åndsverk (en fortelling, et stykke musikk, en film) enerett til å lage eksemplar (en kopi) av verket og å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten.

Opphavsretten omfatter også såkalte ”nærstående rettigheter”, dvs. rettighetene til bl.a. utøvende kunstnere, plateprodusenter og kringkastingsselskap.

Hovedregelen er at den som har laget en video eller musikk har enerett til å råde over verket. Opphavsretten gir med dette opphavsmannen en økonomisk enerett til verket. Eneretten innebærer retten til: 

  • å fremstille eksemplar av verket, dvs. at verket i utgangspunktet ikke kan kopieres eller på annen måte mangfoldiggjøres uten at opphavsmannen har gitt samtykke til dette.
  • å gjøre verket tilgjengelig for allmennheten
    - ved å spre eksemplar av verket til allmennheten, f. eks. ved salg eller utleie
    - ved å fremføre verket offentlig, f. eks. på scenen, TV eller andre plattformer
    - ved å vise eksemplar av verket offentlig, f. eks. ved å stille det ut på en utstilling

Det er altså ingen forskjell på om du deler en video eller musikk uten å ha rett til det. Begge deler vil som hovedregel være brudd på åndsverkloven. Det spiller ingen rolle om du selv tjener penger på å dele video/musikk ulovlig, det vil fortsatt være ulovlig og du kan straffes for det. 

Brudd på opphavsretten er i de fleste sammenhenger straffesanksjonert, jf. åndsverksloven § 54. Det følger av denne bestemmelsen at forsettlig eller uaktsomme brudd på nærmere fastsatte bestemmelser kan medføre bøter eller fengsel inntil tre måneder. Dette innebærer at en opphavsmann som mener hans rettigheter er krenket kan anmelde forholdet til politiet. 

Av åndsverksloven § 55 fremgår det at en opphavsmann også har rett til å kreve erstatning ved økonomisk tap som følge av brudd på hans opphavsrettigheter. Videre kan opphavsmannen kreve oppreisning for skade av ikke-økonomisk art dersom vedkommendes rettigheter forsettlig eller grovt uaktsomt er krenket. Opphavsmannen kan således gå til sivilt søksmål for å kreve erstatning/oppreisning dersom noen krenker han opphavsrettigheter.

Hilsen juristen, ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Vær obs på fildeling eller piratkopiering

Gutt foran PC (colourbox.com)

Fildeling kan være ulovlig kopiering. Strømming er i utgangspunktet lovlig, mens fildeling ikke er det. Men det er ikke helt enkelt å forstå hva som er lovlig og hva som ikke er det. Les mer om det her.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Kriminalitet
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om kriminalitet