Hopp til hovedinnholdet

fem spørsmål om innleggelse på psykistrisk sykehus.

Jente 15 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg går til psykolog, har akkurat begynnt å gå der( vært og snakket 2 ganger). Men alt begynte egentlig for 13 år siden, ja - det er leeenge. Men jeg bare har noen spørsmål om psykiatrisk sykehus og sånt, for det er mulig jeg må inn der. Egentlig så vil jeg det, for jeg er redd for hva jeg kan gjøre om jeg mister meg selv hvis du skjønner, vel: 1. Har man tilgang til musikk der inne? 2. Kan man få besøk eller få "prøvetid" eller utetid? 3. Hvor lenge kan man være der? 4. Hvordan medisiner er vanlig å få om man er alvorlig depressiv og en liten sosial angst? 5. Hvordan blir det med skolearbeid og sånt? Hilsen en bekymret, depressiv jente, 15.

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Du skriver at du går til psykolog og har fem spørsmål om psykiatrisk sykehus. Vi skal svare på spørsmålene dine, men husk at det kan være litt vaiasjon fra det ene stedet itl det andre, så det er lurt å snakke med psykologen din om hvordan det er akkurat der du bor.


1. Tilgang på musikk? Som regel har man tilgang på musikk også når man er innlagt for psykiatrisk behandling. Unntaket er hvis man er så dårlig eller så forvirret at man trenger skjerming. Da kan man bli fratatt den muligheten for en periode.

2. Besøk? og Utetid? Det er vanlig at man kan ta i mot besøk og at man kan få permisjon for å være utenfor institusjonen. Noen steder er det for eksempel vanlig at man fortsetter å gå på skolen sin dersom det er mulig. Ofte er det likevel også sånn at grunnen til at en velger innleggelse også er knyttet til forhold ved miljøet ungdsommen lever i. Da kan det være at en må begrense "utetid". Dette blir vurdert for hver enkelt. Noen ganger vil behandlingen kreve skjerming fra det vanlige hverdagslivet i en kort periode. Det vil alltid være en målsetting å arbeide mot at venner og familie kan komme på besøk og at den som er innlagt gradvis kan være utenfor institusjoen i stadig lengre perioder. Ofte vil behandlingen også inneholde "trening" på å være utenfor institusjoen.

3. Hvor lenge kan man være der? Det varier veldig. Det vanligste nå er å satse på korte innleggelsesperioder og heller sette inn mer hjelp/behandling i hverdagslivet til den som sliter. Noen institusjoner har "langtidsplasser" hvor man kan være litt lenger, men sjelden mer enn noen måneder.

4. Medisiner? Medisiner mot depresjon kalles "anti-depressiva". det finnes mange ulike merker som har litt forskjellig virkning (og forskjellige bi-virkninger). Legen må vurdere for hver enkelt hva som er den beste medisinen å bruke. Noen ganger må man prøve litt forskjellige merker før en finner det som passerr den enkelte best. Noen av medisinene som brukes mot depresjon kan også dempe angst selv om de ikke er "angstmedisner". 

5. Skolearbeid og sånt. Alle i grunnskolealder som er innlagt på sykehus har rett på undervisning. Det gjelder enten en er somatisk (kroppslig) eller psykisk syk. Begrensningen er dersom sykdommen blir værre av skoleaktiviteter eller gjør at eleven ikke har krefter til skolearbeid. På psykiatriske behandlingsintsitusjoenerr for ungdom er det vanlig at det er en skoleavdelilng knyttet til institusjoenen. Denne skoleavdelingen samarbeider vanligvis med den skolen ungdommen kommer fra. Noen steder går som sagt innlagt ungdom på sin vanllige skole. 

 

Hilsen teamet på RBUP

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Psykisk / følelser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om psykisk / følelser