Hopp til hovedinnholdet

Vil ha informasjon om diagnosen vedvarende personlighetsendring etter katastrofale livshendelser.

Jente 19 år
 

Spørsmål

Jeg har fått diagnosen vedvarende personlighetsendring etter katastrofale livshendelser. Men har ikke fått noe informasjon, og det står ikke mye på nettet. Kunne dere forklare meg litt rundt diagnosen?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei

Jeg skal forsøke å gi deg litt informasjon om diagnosen "vedvarende personlighetsendring etter katastrofale livshendelser".

"Vedvarende personlighetsendring etter katastrofale livshendelser" innebærer forstyrrelser i voksen personlighet hos individer uten tidligere personlighetsforstyrrelser, etter eksponering for katastrofale eller voldsomme, langvarige påkjenninger, eller etter alvorlige psykiske lidelser.

Denne diagnosen/kategorien skal bare brukes når det foreligger holdepunkter for at det har inntruffet en klar og vedvarende forandring av individets mønster for oppfatning, omgang med og tenkning om omgivelsene og seg selv pga. den katastrofale livshendelsen. Personlighetsforandringen må være betydelig og forbundet med maladaptiv og lite fleksibel atferd som ikke var til stede før den katastrofale hendelsen. Forandringen skal ikke være en direkte manifestasjon av en annen psykisk lidelse eller en residualtilstand etter en tidligere lidelse.

Hendelsen må være så ekstrem at det ikke er nødvendig å vurdere personlig sårbarhet for å forklare den dyptgående virkningen på personligheten. Lidelsen kjennetegnes ved en fiendtlig eller mistroisk holdning til verden, sosial tilbaketrekning, følelse av tomhet eller håpløshet, fremmedfølelse og kronisk følelse av å være «på tuppa» ved konstant å føle seg truet.

Håper at du fikk svar på det du lurte på!

Med vennlig hilsen psykologen

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Psykisk / følelser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om psykisk / følelser