Hopp til hovedinnholdet

Jeg er nesten 100% sikker på at jeg er sosiopat. Er det greit å være det?

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei. Jeg har tenkt mye på en ting i det siste, og er nesten 100% sikker. Det er nemlig at jeg er en sosiopat. Høres sikkert teit ut, men jeg er helt seriøs. Jeg har alle trekkene, og kjenner meg igjen i alt jeg leser, ser og hører. Er det greit å være sosiopat?

Besvart 02.10.2018 13:43
 

Svar
Hei, jente på 16 år!

Takk for at du skriver til ung.no!

Du har tenkt i det siste at du er sosiopat og lurer på om det er greit å være det. 

Jeg vet ikke hva som har fått deg til å tenke at du har sosiopatiske trekk. 

Betegnelsene sosipoat, psykopat, dyssosial og antisosial blir ofte brukt om hverandre. Alle disse betegnelsene er samlet under den offisielle diagnosen dyssosial personlighetsforstyrrelse. Kriteriene for denne personlighetsforstyrrelsen er:

"Personlighetsforstyrrelse kjennetegnet ved likegyldighet for sosiale forpliktelser og uttalt mangel på forståelse for andres følelser. Det foreligger stor diskrepans mellom atferd og gjeldende sosiale normer. Atferden er ikke særlig påvirkelig av negative erfaringer, herunder straff. Pasienten har lav frustrasjonstoleranse og lav terskel for aggresjonsutbrudd, herunder voldshandlinger. Det er en tendens til å bebreide andre, eller til å gi plausible rasjonaliseringer for den atferden som bringer pasienten i konflikt med samfunnet."

Alle mennesker vil ha ulike grader av ulike personlighetstrekk. Dersom man har en personlighetsforstyrrelse vil en person sine personlighetstrekk skille seg betydelig fra det som ansees som vanlig eller normalt i en gitt kultur. Dette kan for noen være en belastning mens andre kan leve godt med dette. Merk at helsepersonell gjerne ikke setter personlighetsforstyrrelsesdiagnoser på så unge mennesker som deg ettersom man tenker at personligheten og trekkene man har/får er under utvikling. 

Det at du er opptatt av og undrer deg over hvordan du selv er tenker jeg sier noe om at du bryr deg om hvordan du framstår. Husk på at uansett hvilke personlighetstrekk du har eller ikke har så er det du som styrer dine handlinger og din atferd. Dersom du oppfører deg på en måte som er bra for deg selv og andre så er dette det viktigste. Det er også rom for alle typer personlighetstrekk i et samfunn. Det å ha sosiopatiske trekk trenger heller ikke på noen som helst måte bety at man er til skade for samfunnet. Så det er greit å ha denne type personlighetsfungering (som var spørsmålet ditt) - men som alle andre må man innrette seg lover og regler i et samfunn og for egen del forsøke å leve på en måte som er bra for seg selv om dem rundt.  

Dersom du trenger å snakke med noen kan du snakke med helsesøster, helesestasjon for ungdom eller fastlegen din.

Ønsker deg lykke til videre!  

 

Med vennlig hilsen psykologen 

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Hvorfor hjelper det å snakke med noen?

Trist gutt (colourbox.com)

Hvis du har det vanskelig får du gjerne råd om å snakke med noen. Kanskje orker du ikke tanken på å skulle snakke om det vonde eller vanskelige og tenker kanskje at det ikke hjelper uansett? Her kan du lese om hvorfor det kan være til hjelp å snakke med noen og få råd om hvordan du kan komme igang.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Psykisk / følelser
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om psykisk / følelser