Hopp til hovedinnholdet

Kan læreren straffe meg flere ganger for ikke å levere en oppgave?

Jente 18 år
 

Spørsmål

Hei! Går mitt siste år på videregående skole og lurte på noe angående anmerkninger. Jeg har en innleveringsoppgave jeg ikke har levert innen leveringsfristen. Da får jeg anmerkning,det er jo klart. men hvis jeg ikke leverer den i det hele tatt, kan læreren gi meg anmerkning for hver dag den ikke blir levert inn ETTER innleveringsfristen?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


En «anmerkning» er en måte læreren noterer ned og husker ulike regelbrudd elevene begår i løpet av skoleåret. Dette tas frem og brukes til å fastsette ordens- og oppførselskarakterer på slutten av skoleåret.

 

Læreren kan altså sette så mange anmerkninger han ønsker, spørsmålet er hvordan de brukes.

 

Det er ikke lov å ha faste grenser for hvor mange anmerkninger som medfører en nedsatt karakter. Problemet du nevner er én av årsakene til dette. Det er alltid en helhetlig vurdering som skal gjøres når ordens- og oppførselskarakterene settes.

 

Jeg vil nok si at det er mer alvorlig å levere en oppgave to måneder for seint enn å levere den to timer for seint. Sånn sett kan det gi mening å notere seg ekstra når eleven er ekstra sein. Men det er selvsagt ikke sånn at en for sent innlevert oppgave - eller aldri innlevert oppgave - i seg selv kan veie tungt nok til å sette deg ned i orden.

 

Håper dette gir et brukbart svar! Jeg er kjent med at noen skoler opererer med faste grenser for antall anmerkninger som gir nedsatt; dette er i så fall ikke lov og må gjøres noe med.

Hilsen Sigve Indregard, elev- og lærlingombud i Oslo

Nettsted: elevombud.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Karakterer
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om karakterer