Hopp til hovedinnholdet

Hvor lenge kan en skole være uten vann for at elevene må bli sendt hjem?

Jente 18 år
 

Spørsmål

Hvor lenge kan en skole være uten vann for at elevene må bli sendt hjem?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei


Det finnes ingen absolutt regel for dette. Det vil avgjøres av hva som er helsemessig forsvarlig.

 

De aller fleste vil uten problemer kunne klare seg uten vann en arbeidsdag, men en skole må også ta høyde for at helsesituasjoner som krever væske kan oppstå. Hvis skolen selger vann, brus, kaffe eller lignende, er dette godt nok for å dekke disse behovene. Skolen bør nok vurdere å gi bort drikkevann mens vannet er avstengt.

 

Det som sannsynligvis er verre, er de sanitære forholdene. En skole uten vanntilgang vil neppe tilfredsstille krav til hygiene på toaletter, med mindre det finnes alternative toalettfasiliteter i nærheten. Dette vil også være en vurdering opp mot helsemessig forsvarlighet, men jeg vil nok si at en skole ikke kan drive særlig lenge dersom det ikke lar seg gjøre å trekke ned på toalettene. En time eller to bør gå greit, men særlig mer enn det høres uforsvarlig ut for meg – litt avhengig av lokale forhold.

 

Det korrekte svaret er altså upresist: de kan holde åpen så lenge det er helsemessig forsvarlig. Det er kommunelegen som i siste instans avgjør om forholdene er helsemessig forsvarlige.

 

Hilsen Sigve Indregard, elev- og lærlingombud i Oslo

Nettsted: elevombud.no

Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Helse og sosial på skolen
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om helse og sosial på skolen