Hopp til hovedinnholdet

Har jeg lov å bestemme over mine egne penger? (Stipend)

 

Spørsmål
Har jeg lov å bestemme over mine egne penger? (Stipend) Moren min har kontoen, og jeg får ikke de pengene jeg trenger av de fordi hun skal "Holde dem av hvis jeg trenger dem senere"... Men jeg har fremdeles ikke fått nok, og jeg har leilighet å betale, regninger, div. til skole osv..!
Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar
Hei,

Jeg har for lite informasjon for å kunne gi deg et konkret svar. Utgangspunktet er at dersom ikke annet er lovlig bestemt, skal umyndiges midler forvaltes av overformynderiet. Utgjør midlene p.t kr. 75.000 eller mindre plikter ikke ovenformynderiet å forvalte dem (jfr. vergemålsloven av 22. april 1927 nr. 3 § 64 sammenholdt med forskrift). I praksis er det kun unntaksvis at overformynderiet kommer inn i bildet dersom den mindreåriges samlede midler utgjør p.t. kroner 75.000 eller mindre.

En mindreårig (under 18 år) kan selv råde over midler han/hun har fått til fri rådighet eller tjent ved egen virksomhet etter fylte 15 år, men vergen kan frata rådigheten om det finnes nødvendig. Videre kan den som er over 15 år foreta disposisjoner som er nødvendige for daglige hushold dersom han/hun har et eget hushold. Vergen kan med samtykke overformynderiet frata deg denne råderetten, dersom den misbrukes.

Lykke til.

Vennlig hilsen
juristen, ung.no
Fikk du svar på det du lurte på?

Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Stipend og støtte
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om stipend og støtte


Quiz: Hva vet du om sorg?

Hva vil det si å kondolere?