Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål om stipend og sykdom.

Jente 16 år
 

Spørsmål

Hei! Jeg er en 16 år gammel jente som lurer litt på stipend o sånn. Jeg har en sykdom som heter kronisk luftveisinfeksjon, noe som gjør slik at jeg blir veldi fort syk og veldig ofte, har jeg noe rett på stipend som har noe med dette og gjøre? Og jeg lurte også på om hva som er max stipend du kan få for å bo alene?

Dette spørsmålet og svaret er mer enn ett år gammelt. Endringer i lovverk og regelverk kan ha skjedd etter den tid.
 

Svar

Hei!

 

Lånekassen har dessverre ingen egen stipendordning for elever med kroniske sykdommer. Vi har riktignok en ordning med sykestipend som gjelder ved sykdom på mer enn 14 dager, men den er kun aktuell for elever som har søkt om lån fra oss. Unntak gjelder for elever med stipend som må avbryte utdanningen på grunn av sykdom. Også disse kan søke om sykestipend. Du kan lese mer om sykestipend her.

 

Når du er videregående elev med ungdomsrett, kan du få bostipend (borteboerstipend) fra Lånekassen på 3 850 kroner i måneden (i skoleåret 2011-2012), hvis du (i tillegg til at du ikke bor hjemme) oppfyller ett av disse vilkårene:

 

· Avstanden mellom foreldrehjemmet ditt og skolen må være 4 mil eller mer. Lånekassen beregner avstanden fra foreldrehjemmet ditt til skolen din – ikke mellom foreldrehjemmet og bostedet ditt!

 

· Reisetiden mellom foreldrehjemmet ditt og skolen må være tre timer eller mer samlet per dag. Når avstanden mellom skole og foreldrehjem er mindre enn 4 mil (sjekkes automatisk mot en karttjeneste), må skolen bekrefte at reisetiden er mer enn tre timer tur-retur.

 

· Lånekassen kan også vurdere om du har rett på bostipend hvis det er andre særlige forhold som gjør at du ikke kan bo hjemme mens du går på videregående. Slike forhold må dokumenteres – snakk eventuelt med rådgiveren på skolen din om dette!

 

Når du bor borte (borteboer), kan du ha rett til:

 

Bostipend: 3 850 kroner per måned

Grunnstipend: Inntil 1 940 kroner per måned (avhengig av foreldres inntekt/antall søsken under 18 år)

Sum stipend: Inntil 5 790 kroner per måned (avhengig av foreldres inntekt/antall søsken under 18 år)

 

Hvis du i søknaden oppgir at du ikke bor hjemme, sjekker vi automatisk avstanden mellom hjemmet og skolen, og om du har krav på bostipend. Hvis du flytter i løpet av skoleåret, må du huske å sende brev til Lånekassen med flyttedato og ny adresse.

 

Du kan lese mer om grunnstipend her og mer om bostipend her. I tillegg kan alle videregående elever få utstyrsstipend.

 

Vennlig hilsen

Lånekassen i samarbeid med ung.no

Fikk du svar på det du lurte på?
Jeg synes også du bør lese:

Bostipend på videregående (borteboerstipend)

Lånekassen og flytteeske (colourbox.com)

Må du flytte hjemmefra for å gå på videregående? Da kan du ha rett til bostipend fra lånekassen.

Les mer


Spørsmål og svar som ligner


Tilbake til spørsmål og svar om Stipend og støtte
Tilbake til spørsmål og svar
Les artikler om stipend og støtte