Hopp til hovedinnholdet

Anoreksi, bulimi og overspisingslidelse

vekt (colourbox.com)
Vekt

En person som har en spiseforstyrrelse, vil være overopptatt av mat og plages med konstante tanker om mat, spising, kropp og vekt. Andre sider av livet blir overskygget når svært mye tid og ressurser brukes på handlinger knyttet til mat og spising.

Offentlig og kvalitetssikret
vekt (colourbox.com)
Vekt

Et ønske om å gå ned i vekt er slett ikke ensbetydende med spiseforstyrrelser. Mange av dem som slanker seg gjør dette på en sunn og forsvarlig måte. Men, det finnes også tilfeller der slankingen går over til å bli en sykdom.

Bulimi, anoreksi og andre spiseforstyrrelser skyldes både arv og miljø. Flere kvinner enn menn rammes. Slanking og vekttap er ofte et av de første trinn i utviklingen av bulimi og anoreksi, men det er usikkert om slanking i seg selv er en risikofaktor. Hos personer med spiseforstyrrelser, kan kroppsstørrelse og vekt ha stor betydning for selvbildet.

Spiseforstyrrelse går ofte ut over andre områder i livet som studier, jobb og sosiale relasjoner.

 

Ulike typer spiseforstyrrelser

Det er vanlig å skille mellom tre typer spiseforstyrrelser:

1 Anoreksi (anorexia nervosa) kjennetegnes av at man er alvorlig undervektig, og at man begrenser hva og hvor mye man spiser. Personer med anoreksi opplever ofte en intens frykt for å legge på seg. Mange føler at kroppen er stor og tykk, til tross for at man har en vekt langt under normalen. Det er vanlig å benekte både at man er undervektig og de medisinske konsekvensene av tilstanden. Noen personer med anoreksi kan, slik som ved bulimi, kaste opp maten etter at de har spist.

2Bulimi (bulimia nervosa) kjennetegnes av gjentatte episoder av overspisning. I løpet av kort tid spiser man mye mer mat enn hva andre ville spist i samme situasjon. Episoden etterfølges av handlinger for å kompensere for det store matinntaket og unngå vektøkning. Den mest vanlige atferden er å framkalle brekninger, men man kan også misbruke avføringstabletter, gjennomføre fasteperioder eller overdrive trening. Personer med bulimi er ofte normalvektige eller overvektige. For omgivelsene kan derfor bulimi være vanskeligere å oppdage enn anoreksi. Omlag 30 prosent av personer med bulimi har en forhistorie med anoreksi.

3Overspisingslidelse (engelsk: binge eating disorder (BED)) kjennetegnes av episoder med overspising uten den tilhørende kompenserende handlingen som er til stede ved bulimi. En overspisingsepisode kjennetegnes av at man mister kontrollen når man spiser. Man klarer ikke å stoppe før man har spist langt mer enn hva andre ville spist i samme situasjon. Man kan spise raskere enn vanlig, spise når man ikke er sulten, eller spise alene fordi man er flau over det store matinntaket. Ofte slutter man først når man er ubehagelig mett. Episodene etterfølges ofte av skam, vemmelse eller depressive tanker. En del personer med overspisingslidelse er overvektige.

Andre spiseforstyrrelser

Det finnes varianter av spiseforstyrrelser som ikke helt passer inn i kategoriene over. Eksempler er ortoreksi og megareksi. Man kan tilfredsstille noen av kriteriene for en medisinsk diagnose uten å tilfredsstille alle, eller man kan ha mer blandete symptomer. Ofte kalles dette uspesifiserte eller atypiske spiseforstyrrelser.

I tillegg har noen lettere problemer knyttet til kropp og spising. Befolkningsundersøkelser viser at cirka 10 prosent har lettere spiseproblemer. For noen kan spiseproblemer være forstadier til en spiseforstyrrelse, mens hos andre kan disse gå over uten at man utvikler en spiseforstyrrelse.

Forekomst

Spiseforstyrrelser oppstår som regel i løpet av ungdomsårene. Dette gjelder særlig anoreksi og bulimi, mens overspisingslidelse oftere starter i voksen alder.

Basert på solide nasjonale og internasjonale studier anslås forekomsten av spiseforstyrrelser i Norge for kvinner i aldersgruppen 15-44 å være:

 • Anoreksi: 0,3 prosent
 • Bulimi: 2 prosent
 • Overspisingslidelse: 3 prosent

Dette innebærer at 50 000 norske kvinner i aldersgruppen 15-44 år til enhver tid vil ha en spiseforstyrrelse. Herav har 2700 kvinner anoreksi, 18 000 bulimi og 28 000 overspisingslidelse (Rosenvinge JH, Götestam K, 2002).

Beregninger tyder på at forekomsten av anoreksi har vært relativt stabil de siste 25 årene. Forekomsten av bulimi kan muligens ha økt noe.

Rammer flest kvinner

Anoreksi og bulimi er om lag ti ganger hyppigere hos kvinner enn hos menn. For overspisingslidelse er det derimot langt mindre kjønnsforskjell. Sannsynligvis er det mange menn som lider av en spiseforstyrrelse uten å ha blitt diagnostisert. Det er økende oppmerksomhet rundt spiseforstyrrelser hos menn.

Alvorlige følger for helsa

Spiseforstyrrelser øker risikoen for en rekke helseplager. Komplikasjoner varierer avhengig av diagnose og symptomer.

Anoreksi fører til underernæring som påvirker de fleste organer i kroppen. Vanlige komplikasjoner er lav kroppstemperatur, dårlig blodsirkulasjon, tørr hud, økt hårvekst i ansiktet og på kroppen, at menstruasjonen blir borte og utvikling av benskjørhet. Tilstanden kan også gi alvorlige hjerterytmeforstyrrelser, hjertesvikt og endringer i sentralnervesystemet (Statens helsetilsyn, 2000).

Selvfremkalt oppkast kan føre til forstyrrelser i eletrolytt- og saltbalansen og gi syreskader på tennene. Bruk av avføringsmidler kan føre til forstyrrelser i tarmfunksjonen.

Sammenlignet med andre psykiatriske lidelser er anoreksi den lidelsen som har høyest dødelighet; risikoen er fire til ti ganger høyere enn i befolkningen forøvrig (Statens helsetilsyn, 2000).

Har ofte andre psykiske problemer i tillegg

Blant personer med spiseforstyrrelser er det høyere forekomst av andre psykiske vansker enn vi ser i den generelle befolkningen. Ved anoreksi er det økt forekomst av depresjon og angst (bl.a. generalisert angst, symptomer på tvangslidelse og sosial angst). Symptomer på angst kan være til stede før man får spiseforstyrrelsen, og hos en del kan symptomer på både depresjon og angst fortsette etter at de er blitt friske fra spiseforstyrrelsen.

Ved bulimi og overspisingslidelse ser vi økt forekomst av angst, depresjon, rusmisbruk og personlighetsforstyrrelser (Klump 2008).

Både arv og miljø har betydning

I dag er det økt forståelse for at spiseforstyrrelser har sammensatte årsaker. I stedet for å studere isolerte risikofaktorer har forskere blitt mer opptatt av å studere mekanismer og sårbarhetsmodeller. I disse modellene ser en på spiseforstyrrelser som et resultat av samspillet mellom arv og miljø. De senere års forskning tyder på at det er en genetisk disposisjon for alle spiseforstyrrelser. Det kan være samspillet mellom arvelige faktorer og miljø som avgjør om man får en spiseforstyrrelse, andre psykiske lidelser eller begge deler.

ung.no-logo

Det er vanlig å skille mellom forhold som disponerer for, utløser og vedlikeholder en spiseforstyrrelse.

Disponerende forhold:

 • Genetikk
 • Personlighet (negativt selvbilde, perfeksjonisme)
 • Familiære forhold
 • Traumer og fysiske/seksuelle overgrep
 • Kulturelle forhold, for eksempel slankepress

Utløsende forhold

 • Tap og konflikter
 • Mobbing, spesielt bemerkninger om vekt og utseende i oppveksten
 • Overvektig som barn
 • Tidlig pubertet
 • Store prestasjonskrav
 • Endrede livsvilkår, for eksempel flytting
 • Slanking

Vedlikeholdende forhold:

 • Familiekonflikter som er utløst av spiseforstyrrelsen
 • Negative reaksjoner fra miljøet
 • Psykiske symptomer som følge av feilernæring og undervekt
 • At symptomer oppleves som nyttige, for eksempel følelsen av å ha mer kontroll, demping av indre uro og at en unngår negative følelser.

Behandling

Tidlig diagnose og behandling er viktig for å få et godt forløp. Flere undersøkelser viser imidlertid at pasienter med spiseforstyrrelser venter lenge før de søker hjelp, ofte mer enn 5 år. Mange kan ha et ambivalent forhold til det å søke hjelp og få behandling.

Flere sykehus har opprettet egne fagteam for behandling av spiseforstyrrelser. Her tilbys både innleggelse og poliklinisk samtalebehandling. Mange fastleger behandler også moderate former for spiseforstyrrelser. Barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger behandler spiseforstyrrelser poliklinisk og kommunale tilbud som Helsestasjon for ungdom og skolehelsetjeneste starter behandling og henviser evt. videre til spesialisthelsetjenesten.

Behandlingsresultatene er gode, 65-85 prosent blir bedre eller blir friske over tid. Det er imidlertid en mindre gruppe som har et mer langvarig forløp.

 

Kilde: Folkehelseinstituttet

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
Karoline
2
11.12.2016 17:49:29
Jeg er 11-åring. Jeg spiser ikke spesielt mye, men jeg går på krets laget på treningen, jeg trener veldig mye og jeg ser ganske tynn ut. Hver gang jeg føler jeg har spist usunt går jeg å drikker melk. Håper jeg får svar.
Meg
0
04.01.2017 11:03:19
Ta kontakt med en organisasjon som for eksempel ROS (www.nettros) eller Spisfo - så får du sikkert litt veiledning på det du lurer på
hansi
5
21.04.2016 12:31:20
hans er helt skadet i hode og trenger hjelp
Jonny
8
08.12.2015 09:31:36
har ikke spist på to måneder nå, bæsjer heller ikke
T12
3
22.01.2016 23:02:31
Du burde oppsøke lege eller snakke med foreldrene dine
Meg
9
27.09.2015 16:53:38
Jeg lurer bare på om hva som er vanligst å veie når man er 12 år og jente som går på sport og sånt
Thomas
4
25.11.2015 16:11:24
Du kan gå inn på www.melk.no og der finner du en body mass index kalkulator også kalt BMI.BMI er en internasjonal standard som indikerer om voksne over 19 år er under-, normal- eller overvektige. http://www.melk.no/helse-og-livsstil/verktoy/bmi-kalkulator/
Daniela
3
20.08.2015 22:51:16
Hva er symptommer på underernæring?
Daniel
5
20.08.2015 22:37:25
hva er ved feilernæring symptommer?
Mia
17
27.03.2015 23:11:50
Det er ganske enkelt for en fagperson å skrive en artikkel om dette om hvordan em spiseforstyrrelse fungerer. Men de vet ingenting. En med bulimi eller "Mia" som jeg kaller henne, driter i hva den latinske betegnelsen er eller hvor stor prosent av befolkningen som har det. Å lide av en spiseforstyrrelse er som å leve i bunnen av et bunnløst hull. Du kommer ingen vei, og fortsetter å falle dypere og dypere. Snerten avtar etterhvert og du føler ingenting. Det meste er gjensidig, utenom kroppen din. Det er næringen din. Det som holder deg gående. Ønsket om perfeksjon brenner i sinnet og du gjør alt for å temme dette begjæret. Du skuffer deg selv, og straffer deg selv for skuffelsen. Du er fanget i din største fiende, deg selv. Ikke fall så dypt som meg. Sitter du å leser denne fagartikkelen, søk hjelp. Realiteten på bunn er mye verre enn det er å søke hjelp. Snu i tide! Selv om fagartikkelen var teit!

Spørsmål og svar

Sliter med overspising. Lurer på hvordan slutte å overspise.
Hei Jeg kan skjønne at det kan være vanskelig å ha gode kostholdsvaner når man er omgitt sv søtsaker hele dagen. Det er nok slik at kroppen ven...
Jente, 15: skal bli innlagt på grunn av anoreksi 
Hei Takk for at du skriver til oss med spørsmålene dine. Det er ikke rart at du har mye du lurer på før du skal legges inn for behandling. Du er ...
Hvorfor er det slik at jenter sliter mer med kroppspress enn det gutter gjør? Kan dette forbindes med idretten?
Hei Mann 20 år. Takk for at du skriver til Ung.noÅ slite med kroppspress gjelder nok begge kjønn. Hva som defineres som en flott kropp kommer frem...
Jente, 14 er ensom og alene og har det ikke bra
Hei Selv om jeg må si at jeg blir veldig trist på dine vegne av å lese det du skriver, er jeg veldig glad for at du faktisk skriver!!! Slik jeg l...
Jeg er ikke sulten, kan det bety at jeg har anoreksi?
Hei jente 15 år. Det høres ut som om du bør snakke med helsesøster om dette. Vi på ung.no kan ikke gi diagnoser fordi vi ikke møter ungdommene...
Hvordan unngå å skade tennene mine når jeg kaster opp?
Hei jente 14 år Takk for at du skriver til ung.no. Å kaste opp så ofte som du gjør skader båden tannhelsen din og din somatiske helse. Jeg anbe...
Jeg føler jeg spiser alt for mye og jeg føler at jeg aldri blir mett.
Hei jente 18 år. Takk for at du skriver til Ung.no!Så flott at du ønsker å gjøre endringer i kosthold og livsstil. Det krever motivasjon og en b...
Blir man tynn hvis man ikke spiser?
Hei jente, 15 år. Takk for at du skriver til ung.no.Jeg forstår, ut fra det du forteller, at du sliter.Du skriver at du har vært på akuttinstitus...
Lav puls. Betydning for kroppen
Hei Så bra at du er opptatt av hvordan kroppen fungerer. Lav puls kan føre til besvimelse, tretthet, smerter i brystet og svimmelhet. Ja det kan v...
Hvordan kan jeg kaste opp med vilje?
Hei Jente 14 år. Takk for at du skriver til Ung.no.Ung.no kan ikke gi råd som er helseskadelige. Vi anbefaler at du søker hjelp for dine utfordrin...
Hva skjer med kroppen når man har spiseforstyrrelser?
Hei Tusen takk for spørsmålene dine, jente 13 år! Spiseforstyrrelser er en betegnelse på flere typer vansker i forhold til mat og spising, kropp...
Jeg har masse problemer. Dette er selvmordstanker, selvskading, spiseforstyrrelse og depresjon. Dette er ingen krisesituasjon, så ikke bli bekymret. Kan jeg snakke med helsesøster uten at hun sier det videre til mine foreldre?
Hei Jente 14 år. Så bra at du skriver til Ung.no. Du er 14 år og selvsagt skal du kunne snakke med helsesøster uten at dine foreldre får vite om...
Er det farlig å spise lite mat, og trene mye?
Hei jente, 15 år. Takk for at du skriver til ung.no.Det du forteller om kan nok en del ungdom som sliter i forhold til mat kjenne seg igjen i.Ut fra...
Tenker på mat hele tiden, føler meg feit, men jeg er ikke det.
Hei Takk for spørsmålet! Det er veldig fint at du skriver inn til oss i ung.no for å få hjelp. Beklager at det har tatt så lang tid før du har...
En mann på nettet ber meg om livestream og bilder av meg selv... 
Hei, og takk for at du skriver til ung.no!   Du skriver at du har meldt deg inn i en anoreksia chat fordi du har hatt sykdommen før og mener du hol...
Jeg har gått ned i vekt. Hva er galt?
Hei Jeg blir bekymret for deg når jeg leser det du skriver. Det er helt tydelig at du ikke får i deg nok mat ettersom du har gått ned i vekt og mi...
Hva er forskjellen på bulimi og anoreksi? Må man være sykt tynn.
Hei jente 18 år Anoreksi kjennetegnes ved ulike kriterier som for eksempel undervekt. Bulimi kjennetegnes ved at personene har overspisingsepisoder ...
Kan jeg ha spiseforstyrrelse selv om jeg ikke har gått ned i vekt - jeg er redd for å bli avhengog av å kaste opp.
Hei jente 13 år. Tusen takk for at du skriver til ung.no Å kaste opp maten sin er alvorlig og kan bli farlig. Dine venner er bekymret for deg og l...
Se alle