Hopp til hovedinnholdet
Jente utsatt for vold (colourbox.com)

Hva vet du om vold?

1. Hvem kan du melde fra til dersom du opplever, eller mistenker, at noen blir utsatt for vold?
2. Hva er vold?
3. Hvilke voldtekter er de vanligste?
4. Hva er pedofili?
5. Hva bør du gjøre dersom du har volds- og/eller aggresjonsproblemer?
6. Mye av volden som skjer på offentlige steder, blir ofte omtalt som blind vold eller umotivert vold. Hva menes med det?
7. Hva gjør Konfliktrådet?
Utskriftsversjon

Les også

Vold på skolen
vold på skolen (colourbox.com)

I artikkel 28 i FNs konvensjon om barnets rettigheter står det at alle barn har rett til utdanning, og at skolens oppdragelse skal respektere barnas menneskeverd. En skole som ikke er trygg, er ikke et godt sted for læring.