Hopp til hovedinnholdet

- Bruker doping når jeg trener/konkurrerer

Piller (colourbox.com)

Jeg har begynt å trene styrke på et treningssenter, men føler ikke at det gir så store resultater. Har snakket med noen jeg trener sammen med, og de sier at jeg kan ta noe som gjør at jeg får muskler raskere. Jeg er jo ikke toppidrettsutøver eller noe, så er dette egentlig ulovlig?

Offentlig og kvalitetssikret
Piller (colourbox.com)

HVA SIER LOVEN:

Det følger av legemiddelloven § 24a at det er forbudt å erverve, besitte eller bruke dopingmidler.

Ifølge straffeloven § 234 er det ulovlig å tilvirke, innføre, utføre, oppbevare, sende eller overdra dopingmidler.

HVA KAN STRAFFEN BLI:

Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan erverv, besittelse og bruk av dopingmidler straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

Ifølge straffeloven § 234 kan den som ulovlig tilvirker, innfører, utfører, oppbevarer, sender eller overdrar dopingmidler straffes med bøter eller fengsel i inntil 2 år. Grov dopingovertredelse straffes med fengsel i inntil 6 år etter straffeloven § 235

Husk at politiet gjør mye mer enn bare å straffe når unge mennesker begår lovbrudd. Mange saker kan løses med alternative reaksjonsformer.

HVA HAVNER PÅ RULLEBLADET:

Når du begår en straffbar handling, vil dette registreres hos politiet. Det er imidlertid ikke slik at en bemerkning på politiattesten automatisk vil være til hinder for deg senere. Likevel vil det i noen tilfeller kunne hindre utenlandsreiser til land som krever visum og få konsekvenser når du skal søke om skoleplass eller jobb. Bakgrunnen for dette er at noen skoler og arbeidsgivere etter loven kan kreve at du legger frem ulike typer politiattester.

Det finnes tre typer politiattester:

- en "vanlig" attest

- en "uttømmende" attest

- en "begrenset" attest

I den uttømmende politiattesten finnes absolutt alle opplysninger som er å finne i både straffe- og bøteregisteret ditt - uansett hvor lenge det er siden disse er begått. Skal du for eksempel begynne i forsvaret, i fengselsvesenet, i politiet, i et vaktselskap eller en jobb relatert til luftfart/flyplass, går de gjennom den uttømmende politiattesten. Da vurderes det om din forbrytelse eller ditt forelegg vil ha betydning for om arbeidsgiver/studiestedet vil ansette deg eller la deg få plass ved skolen. Det samme vil man gjøre hvis du ønsker å adoptere barn.

I den vanlige/ordinære politiattesten, som du får hvis ikke loven sier noe annet, blir stort sett alle opplysninger som er mer enn to eller fem år gamle utelatt. Du kan lese mer om hvilke forhold som ikke tas med i denne politiattesten i strafferegistreringsloven § 6.

En begrenset politiattest viser kun saker som vil ha betydning for det arbeidet eller oppdraget du skal ha. Alle andre forhold vil bli utelatt. Får du tilbud om en jobb i grunnskolen, vil for eksempel forhold som knytter seg til eventuelle seksuelle overgrep mot barn komme med i politiattesten. I slike attester blir de straffbare forholdene tatt med, uansett hvor gamle de er.

Les mer om politiattester

HVEM KAN HJELPE DEG?

DOPINGTELEFONEN: Dopingtelefonen er en gratis og anonym informasjonstjeneste for alle som har spørsmål om doping. Dopingtelefonen ligger under Hormonlaboratoriet ved Oslo Universitetssykehus, Aker, men finansieres av Helse - og Omsorgsdepartementet. Telefonnummeret dit er 800 50 200.

STEROIDEPROSJEKTET oslo-universitetssykehus.no

Få en uforpliktende samtale. Du trenger ikke henvisning fra helsepersonell.

Ring tel: 46959791, e-post: steroider@ous-hf.no.

RUSTELEFONEN: RUStelefonen er en råd-, veiledning- og informasjonstjeneste om rusmiddelproblematikk. Profesjonelle veiledere gir råd og kvalitetssikret informasjon om rusmidler, rusbruk og rett hjelpetiltak i din landsdel. Telefonnummeret er 08588.

KONFLIKTRÅDET: Megling i konfliktråd er en mulighet for deg som er involvert i en konflikt eller et straffbart forhold. Det er gratis, og dersom saken din løses her vil den ikke bli registrert på den ordinære politiattesten. Les mer på konfliktraadet.no og finn ditt konfliktråd.

HELSESYKEPLEIER: Du kan snakke med helsesykepleier på skolen eller nærmeste helsestasjon for ungdom om alt som du strever med. Helsesykepleiere forteller det ikke videre til noen. De har taushetsplikt så fremt det ikke er fare for liv og helse.

UNGDOMSTJENESTEN: Mange kommuner har også en ungdomstjeneste eller en utekontakt, der du kan ta kontakt og si at du trenger noen å snakke med. De vet ofte hva som kan gjøres for at du skal få det bedre.

ALARMTELEFONEN 116 111: Du kan når som helst ringe gratis til Alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Linja er åpen på ettermiddager, kvelder, netter og helger.

UNG.NO: Flere spørsmål? På ung.no/oss kan du både stille spørsmål og få svar - eller søke deg fram til noen av de tusenvis av svarene som allerede ligger der. Der

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Er Clenbuterol lovlig å bruke i Norge?
Hei Lommelegen opplyser:  Clenbuterol er en såkalt beta2- stimulator og kan brukes i behandling av astma, siden stoffet får den glatte muskulatur...
Kan adhd (blod test og ekg) vise at man bruker testosteron enanthate?
Hei De testene som blir rutinemessig tatt ved en ADHD utredning, kan ikke påvise om du inntar medikamenter som inneholder testosteron. Det kan bli ...
Utestengelse etter bruk av doping midler
Hei Takk for at du tar kontakt.Det er vel ingen standard oppsett i forhold til maks eller korteste utestengelse ved bruk av doping midler, i forhold ...
Angrer på doping
Hei Så bra at du tar kontakt med oss. Injisering av trenbolone kan gi alvorlige bivirkninger og skape en avhengighet, men som du beskriver har du i...