Hopp til hovedinnholdet
Røyker marihuana (colourbox.com)

Rusmidler

Hva er rusmidler, og hvorfor blir det brukt? Hvor mange bruker dop hver dag og hvordan skjønner man at man er hekta på dop? Her kan du lese mye om emnet rusmidler, effekt og ikke minst konsekvensene det kan få for de som bruker ulike typer rusmidler. Du finner også lenker videre til hjelpetelefoner/chat, faktainformasjon, lovgivning rundt rusmidler og oversikt over hvilke stoffer som kan kalles narkotika.


Spørsmål om rus? Spør RUStelefonen!
Rustelefonen

Hva er khat? Hva er bivirkningene av amfetamin? Hvor full blir jeg av en sekspakning øl? Blir man kåt av Ecstasy?

RUStelefonen gir deg faktabaserte, ikke-moraliserende svar og du er anonym.

Syntetisk cannabis
Syntetisk cannabis

Syntetiske cannabinoidar er ei stor gruppe relativt nye rusmidlar. Dei gir ein rus som liknar cannabisrus, men effekten er sterkare. Syntetiske cannabinoidar / spice kan medføre alvorlege og potensielt livstruande tilstandar som krev rask legehjelp.

- Bruker hasj
Hasj (colourbox.com)

Hva er straffen for å bli tatt i å røyke hasj? Har kjøpt og vil røyke bare en sneip cannabis, hva skjer, hvis det er første gangen? Får man bot, eller gjelder dette kun for besittelse? Er det en eller annen ekstra dom for å røyke det?

Sniffing
Lim

Sniffing er dyp innånding av flyktige stoffer for å rusens skyld. Løsemidler og drivgasser/lightergass er eksempler på stoffer som blir sniffet. Slike produkter, vil i stor grad kunne gi samme type forgiftning. Hjertestans er den vanligste årsaken til plutselig død ved sniffing.

Khat
Khat

Khatbladene inneholder amfetaminliknende stoffer. De er klassifisert som et forbudt narkotisk stoff i Norge.

GHB
Flaske med GHB

GHB (gammahydroksybutyrat) kan være svært farlig å innta, fordi det er liten forskjell mellom doser som gir rus og doser som fører til bevisstløshet og død. Bruken av GHB er liten i Norge, men stoffet er registrert ved de fleste politidistriktene.

Kokain
kokain (colourbox.com)

Kokain er et sentralstimulerende stoff. Kokainprodukter utvinnes av bladene på buskplanten Erythroxylon cocae, som dyrkes i de østlige områdene av Andesfjellene, særlig i Bolivia og Peru. Store deler av den illegale kokainframstillingen skjer i Colombia.

Rus fra piller som er medisiner
Piller (Foto: Colourbox.com)

Noen nyttige legemidler regnes som narkotika hvis du ikke har fått dem på resept. Benzodiasepiner er piller med kjente navn som Valium, Rivotril og Immovane. I tillegg selges mange lignende produkter både som medisin og rusmidler.

MDMA (ecstasy)
Ecstacy

Ecstasy dukket opp i enkelte ungdomsmiljøer på midten av 1990-tallet. Selv om ecstasybrukere kan ha forankring i ”house-miljøet,” skiller ikke disse seg lenger så mye fra andre rusmisbrukere, men har samme kjennetegn som brukere av annen narkotika.