Hopp til hovedinnholdet

MDMA (ecstasy)

Ecstacy

MDMA omsettes hovedsakelig i pulverform, men forekommer også som tabletter. MDMA i tablettform kalles også Ecstasy.

Offentlig og kvalitetssikret
Ecstacy

Ecstasy kalles blant annet for knips og E i rusmiljøene. Det er et syntetisk kjemisk stoff, som både er oppkvikkende (sentralstimulerende) og hallusinerende (psykedelisk). Ecstasy omsettes vanligvis som tabletter eller kapsler med farger og karakteristiske symboler som smilefjes, bilmerker eller andre "fredssymboler."

Stoffet kommer som regel i tablettform og produseres i veldig enkle laboratorier. Noen typer kan være blandet ut med andre stoffer som heroin, amfetamin og LSD. Samtidig er det noen som ikke har virkestoffetet MDMA i det hele tatt.

Rusen

Rusopplevelsen kan ligne på både kokain, amfetamin, meskalin og LSD siden det er både sentralstimulerende og hallusinogen. Rusen er først og fremst avhengig av størrelsen på dosen og hvilke andre stoffer som brukes i. Også miljøet eller den sosiale settingen har mye å si for hvordan rusopplevelsen utvikler seg.

Har man spist en Ecstasy-pille vil vanligvis rusen komme etter 30 minutter. Da vil man gjerne føle seg oppstemt og energisk, sammen med dårligere appetitt og redusert tretthet. Man føler seg gjerne mer åpen og forståelsesfull, mens noen føler en sterk lykkefølelse og nesten forelsket. Ved høyere doser kan tilstanden bli verre og ubehagelig. Noen får panikk, angst, paranoia og psykoselignende tilstander.

Farer

Når man tar ecstasy får man raskere puls og høyere blodtrykk. Sammen med intens fysisk aktivitet, som for eksempel dansing over lengre tid kan dette føre til alvorlige sykdommer og dødsfall. For eksempel hjerteinfarkt. Det kan også sette kroppens varmeregulerende mekanisme ut av funksjon og kan føre til overoppheting og kollaps. I Storbritannia er det påvist flere dødsfall etter ecstasybruk med feber opp til 43 grader.

Bruk av ecstasy og dansing gir tørst. Mange drikker derfor mye vann og flere liter er ikke uvanlig. Dette kan motvirke overoppheting, men høyt vanninntak kan gi for lavt innhold av salter i blodet (hyponatremi). Det kan føre til bevisstløshet, kramper, hjerterytmeforstyrrelser og i verste fall døden.

Tegn på heteslag:

Man føler seg varm og uvel. Man slutter å svette, har problemer med å tisse, eller tisser urin som er mørk. Man blir svimmel, eller kollapser.

Hva gjør du om noen kollapser?

OM NOEN KOLLAPSER, RING 113! Sjekk pust og puls, og legg deretter vedkommende i stabilt sideleie. Om du er usikker på førstehjelp, ta kontakt med noen som kan det, eller få veiledning fra nødtelefonen. Hvis den som har kollapset er veldig varm, kjøl han/henne ned ved å vifte luft på dem eller sprute kaldt vann. Ikke prøv å gi drikke til noen som er bevisstløs! Når ambulansen kommer, fortell hva slags stoff vedkommende har tatt. Ikke forlat personen selv om du er redd for å bli innblandet i noe! Ambulansepersonellet har taushetsplikt.

 

Eksperimentering med egen kropp

Psykisk har ecstasy ofte følger for de nærmeste dagene etter bruk. Da vil humøret ofte være dårligere enn normalt, og mange blir depressive. Over lang tid kan bruk av ecstasy få betydning for hjernens regulering av glede, angst, stemningsleie og søvn tolking av sanseinntrykk. Det kan også være fare for langvarige psykiske lidelser som angst, depresjoner og tankeforstyrrelser.

Ecstasy er et veldig uforutsigbart stoff, og det er uklart hvilke langtidsvirkninger det kan ha. De som bruker stoffene, driver derfor forsøk med sin egen hjerne uten å kjenne utfallet av eksperimentene.

Avhengighet

MDMA gir sterk psykisk avhengighet og hyppig bruk over tid vil vanligvis føre til økt toleranse. Det vil si at erfarne brukere må øke dosen for å oppnå samme effekt.

Ved inntak av høye doser over flere dager kan en til slutt få fysiske plager og bli utmattet og nedslitt. De hallusinogene virkningene blir redusert eller forsvinner ved daglig inntak over tid (toleranse).

Mange bruker beroligende medikamenter for å motvirke angst og depresjonsplager etter bruk av ecstasy. Andre bruker hasj og store mengder alkohol for å dempe de negative reaksjonene. Ecstasybruk gir derfor en betydelig risiko for avhengighet også overfor andre rusmidler.

 

Les mer

Folkehelseinstituttet (fhi.no)

Brosjyre om ecstasy: brosjyren er laget av Uteseksjonen, Nasjonalt folkehelseinstitutt, divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning og RUStelefonen 08588.

Fakta

  • Første gang fremstilt i Tyskland i 1914.
  • Ofte samlet under betegnelsen "designer drugs."
  • Utviklet for å unngå lovforbud.
  • Ulovlig i Norge siden 1986.
  • Kan spises, røykes og injiseres
  • Varer i 2-3 timer (noen ganger mer)
  • I 2005 hadde rundt 2 prosent prøvd Ecstasy

Kilder:
Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Spørsmål og svar

Fristet til å prøve molly
Hei Her var det flere problemstillinger på én gang - vi tar det i tur og orden. De aller fleste rusmidler har både mulige positive virkninger, og...
Er ecstasy farlig? Og hva gjør det med kroppen?
Hei Du lurer på hvor farlig ecstasy er, og i så fall på hvilken måte det er farlig. Det kommer jo litt an på hva du mener med farlig. Vi pleier...
Finnes det noen statistikk over bruk av ecstasy? Dødsfall?
Hei SIRUS gjør jevnlige undersøkelser om hvem som bruker hvilke rusmidler i Norge. Går du inn på deres statistikkdatabase finner du også og tall...
Problemer etter bruk av Ecstasy/MDMA
Hei Før vi går videre vil vi gjerne oppklare: i prinsippet er det ingen forskjell på Molly, Emma, MDMA eller Ecstasy - dette er kun ulike navn på...
Har tatt MDMA og føler meg skikkelig deppa og er kvalm/har vondt i magen. Har ikke opplevd dette tidligere, er dette vanlig bivirkninger?
Hei Det du opplever i etterkant av MDMA inntak er ganske forenlig med det andre brukere har opplevd: Depresjon, kraftløshet (fatigue) kvalme og dår...
Tatt med 600g mdma, hva blir straffen? 
Hei Etter legemiddelloven § 31 annet ledd kan besittelse og bruk av narkotika straffes med bøter eller fengsel i inntil 6 måneder, eller begge d...
Dør jeg hvis jeg tar en dose på 100g mdma?
Hei MDMA (Ecstasy, )er et ulovlig rusmiddel. En «vanlig» brukerdose er 50-150 mg. mg betyr milligram (et tusendels gram). g betyr gram. 100 g tilsv...
Forskjell på straff for bruk og besittelse av MDMA?
Hei I prinsippet skiller ikke lovverket mellom bruk og besittelse av illegale narkotiske stoffer. Dette fremgår i Legemiddelloven, § 31, annet ledd...
Dårlig søvn og sterke drømmer etter MDMA-bruk?
Hei Det er riktig at inntak av MDMA kan påvirke en persons søvnmønster og drømmer, i en viss periode etter inntaket. I hvor stor grad dette er ti...
Har tatt mdma og røyket hasj, jeg fikk sikkelig "bad trip"
Hei Det er ikke uvanlig å få angstanfall, "bad trip" og liknende opplevelser av denne kombinasjonen. Det er for de aller fleste mennesker ikke farli...
Mindre penis av MDMA?
Hei Stoffer som er stimulerende kan ofte gi vasokonstriksjon (innsnevring av blodårene som følge av sammentrekning av muskulære veggen av årene)....
Er det skadelig å ta mdma hver helg?
Hei 1. Å ta MDMA hver helg er strengt tatt i overkant. Det er flere grunner til dette. For det første er MDMA et sentralstimulerende middel, noe so...
Hvilke rusmidler er mest skadelig?
Hei gutt 13 år Rusmidlene du nevner er begge svært avhengighetsskapende og det er ikke å anbefale å ta noen av dem. Både LSD og MDMA er svært s...
Hvor mye koster Ecstasy samfunnet vårt?
Hei Dette er et ganske generelt spørsmål, og når du tenker over det, så finnes det veldig mange måter å besvare det på. Det er mange mulige in...
Hva er en normal brukerdose MDMA?
Hei Avhengig av stoffets renhet (og eventuell tidligere erfaring med MDMA), varierer en normal brukerdose mellom 75 og 125 milligram. Ettersom du ikk...
Hvor lenge kan ecstasy påvises ved urinprøver
Hei Ecstasy vil kunne påvises i urin i rundt 2-4 dager, med noe variasjon. Det stemmer at Ecstasy teknisk sett inneholder amfetamin - A'en i virkest...
Er det mulig å overdosere på Ecstasy?
Hei Ja, det er fullt mulig å ta overdose på Ecstasy. Akutte overdosesymptomer inkluderer overbelastning for hjertet, dehydrering og overoppheting, ...
 Spørsmål om å kombinere tetracyklin/antibiotika med rusmidler og alkohol. 
Hei Tetracyclin kan kombineres med alkohol. Men det er fint at du er obs, for det er ikke alle antibiotika som kan kombineres med alkohol.  MDMA ...
MDMA og antidepressiva?
Hei Det er veldig bra at dere er opptatt av skadereduksjon og trygge forholdsregler. Kort sagt er ikke kombinasjonen av SSRI + MDMA ansett å være v...
Hva er best av ketamin, 2cb, sopp, LSD og MDMA?
Hei Hva som er "best" handler om smak og behag, og hva du ønsker å oppnå med rusen. Noen av disse stoffene kan beskrives som forholdsvis intense, ...
Se alle