Hopp til hovedinnholdet
Gutter i samekofte

Ung og skeiv i Sápmi
Ung og skeiv i Sápmi

Uttrykket «en minoritet i minoriteten» blir ofte brukt til å beskrive skeive samer. Dette sier noe om hvordan spesielt unge kan oppleve seg selv som unntak fra en gruppe mennesker som allerede er «annerledes».

Fornorskning av samene
Gammelt bilde av samefamilie foran lavvo.

Fra midten av 1800-tallet og fram til etterkrigstiden sto fornorskningspolitikken sterkt. Den samiske kulturen «fantes ikke», og samene skulle helt og fullt bli en del av den norske befolkningen.

Sametingsvalget
Sametingsvalg (colourbox.com)

Alle som har stemmerett ved kommunestyrevalg og som er innført i Sametingets valgmanntall, har stemmerett ved sametingsvalg. Sametingsvalget foregår samtidig med stortingsvalg.

Hvor kom samene fra?

De første menneskene kom til Sapmi for ca 11000 år siden, men ingen er sikker på om dette var samer. Det er likevel i dette området de gjennom årene slått seg ned og har sitt hovedområde.