Hopp til hovedinnholdet

Hvem har rett på økonomisk hjelp?

Tom lommebok
STØNAD: Har du ikke nok midler til livsopphold har du krav på økonomisk støtte fra kommunen.

Økonomisk stønad skal gis til alle som trenger hjelp for å overvinne eller tilpasse seg en vanskelig livssituasjon.

Offentlig og kvalitetssikret
Tom lommebok
STØNAD: Har du ikke nok midler til livsopphold har du krav på økonomisk støtte fra kommunen.

Hvorfor får noen sosialhjelp?

Økonomisk stønad (sosialhjelp) skal sikre at alle har nok midler til livsopphold, og gis derfor til alle som trenger hjelp til dette. Hjelpen er ment å være midlertidig og skal bidra til å gjøre deg økonomisk selvhjulpen.

Om du oppfyller vilkårene i Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og ikke har andre muligheter til å forsørge deg, har du krav på økonomisk sosialhjelp.

Før du kan få økonomisk stønad må du ha vurdert alle andre muligheter til selvforsørgelse, som lønnsinntekter, trygderettigheter, sysselsettingstiltak, studielån, bruk av formue eller reduksjon av utgifter.

Størrelsen på sosialhjelpen, samt hvilken annen hjelp og oppfølging du kan få, skal vurderes individuelt og skjønnsmessig ut fra hvilke behov du har. Økonomisk stønad blir, for eksempel, ofte gitt i kombinasjon med råd og veiledning.

Hvem kan få økonomisk stønad?

 • Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velfredsforvaltningen gjelder for alle personer som oppholder seg lovlig i landet.
 • Dersom du ikke kan sørge for livsopphold gjennom arbeid eller ved hjelp av andre rettigheter. Alle har rett til å levere søknad for å få sin sak vurdert.
 • Ektefeller har ansvar for å forsørge hverandre. Det er et krav at ektefellens inntekt og forsørgerevne skal vurderes og utnyttes fullt ut, før en person har rett på ytelse/stønad.
 • Statsborgere i de andre nordiske land er likestilt med landets borgere når de har lovlig, midlertidig opphold eller lovlig bopel i landet. Rett til hjelp for turister fra andre land er begrenset. De skal i utgangspunktet henvende seg til sitt lands ambassade.
 • For nyankomne flyktninger vil det være aktuelt med introduksjonsordning.
 • Hvis du oppholder deg i utlandet har du ikke rett på økonomisk stønad.

Hvordan søker du?

Det er kommunens oppgave å gi hjelp til søker slik at du på sikt kan bli uavhengig av ytelser. Det er kommunen du oppholder deg i (oppholdskommune) som er ansvarlig for å vurdere søknaden.

NAV kontoret/sosialtjenesten i kommunen vil vanligvis ha en samtale før søknaden behandles blant annet for å utrede hjelpebehovet i samarbeid med søkeren. Det kan være nødvendig å foreta en helhetsvurdering av søkers økonomiske, sosiale og helsemessige situasjon. Søknader skal avgjøres etter en konkret og individuell vurdering.

Søknadsskjema

NAV kontoret/sosialtjenesten i kommunene har utarbeidet lokale søknadsskjema som må fylles ut og dokumenteres. For nærmere informasjon, ta kontakt med lokale NAV kontor/sosialtjenesten eller kommunal hjemmeside.

De fleste kommuner krever dokumentasjon av inntekter og utgifter, og du kan få raskere svar hvis du selv innhenter den informasjonen som kommunen trenger for å behandle søknaden.

Relevante vedlegg til søknaden kan være:

 • Siste ligningsattest.
 • Saldo på alle konti.
 • Kopi av husleie- eller framleiekontrakt for dokumentasjon av boutgifter.
 • Lønnsinntekter og trygdeytelser de siste tre måneder.
 • Dokumentasjon på eventuell bostøtte.
 • Opplysninger om lån, kredittgjeld og så videre.
 • Kvittering for betalt husleie og strøm.
 • Utgifter til lege, fysioterapi, kiropraktor, tannlege og så videre.
 • Utgifter til barnehage, SFO eller annet barnepass.
 • Utgifter til forsikring.
 • Opplysninger om innskudd i spareordninger.

Søknaden sendes NAV lokalt/ sosialtjenesten i kommunen der du bor. Ved særlig behov kan søknad fremsettes muntlig og noteres ned av saksbehandler. Du har rett til å bli representert av en fullmektig som ivaretar dine interesser.

Saksgang og utbetaling

Alle som søker om sosial stønad til livsopphold har krav på svar i form av et skriftlig vedtak. Saksbehandlingstiden kan variere, men må alltid følge bestemmelsene i forvaltningsloven. Dersom saksbehandlingstiden er mer enn en måned, skal det gis foreløpig svar.

Mange kommuner har egne frister for saksbehandlingstid på søknad om økonomisk ytelse. Dersom hjelpebehovet er akutt, skal søker ha raskt svar.

Utbetaling av stønaden vil variere fordi det er opp til NAV lokalt/sosialtjenesten i kommunene å bestemme dette. Ettersom støtten tar sikte på å gjøre søker økonomisk uavhengig, vil utbetalingsmønsteret gjerne fastlegges ut fra dette.

Hva kan du få av hjelp?

Satsene for økonomisk sosialhjelp er skjønnsbasert og det er kommunen du oppholder deg i som fastsetter endelige satser til livsopphold. Alle søknader avgjøres etter en konkret og individuell vurdering med utgangspunkt i søkers økonomiske, helsemessig og sosiale situasjon.

Ytelsene skal legge til rette for at søker klarer seg selv og hjelpen skal være kortvarig. Kommunen har både rett og plikt til å utøve skjønn, det vil si at det skal foretas en vurdering av hvilke utgifter som er nødvendig for å sikre søkeren et forsvarlig livsopphold.

 

Kilde: NAV.no.

Var dette til hjelp?
Var dette til hjelp?

Kommentarer fra brukere Kommentarer


Du må fylle inn både navn og tekst for å sende inn skjemaet.

Legg inn en melding!

Obs! Ung.no svarer IKKE på spørsmål i kommentarfeltet. Send inn spørsmål på ung.no/oss

(HTML-tagger fjernes)
sona
0
16.11.2017 15:57:14
har slitt no jævlig selv, når jeg går til nav og søker om støtte så får jeg avslag, har vært der idag og namsmannen har tatt min bolig såå nå har jeg ingen steder å bo!!! fikk et sted å bo midlertidig ___ apartments ser at folk misbruker nav, skole (lånekassen), jobb som er svart arbeid, men nav overser dette, når jeg sliter og leter desperat etter hjelp så sier nav at de ikke kan hjelpe meg!!! min saksbehandler driter om jeg lever eller ikke, det eneste dialog mellom jeg og henne er tekstmelding, når jeg spør om ha jeg bør gjøre eller om det er noe håp for meg så svarer hun ikke...tidligere så sa jeg at jeg går på skole men den er ikke støttet av lånekassen og viste henne mine kontoutskrift, kontooversikt der det står at jeg ikke får penger av lånekassen, men likevel er hun så modig at hun skrev på en av mine dokumenter at jeg går på skole OG får penger av lånekassen!!!! skjønner ikke hvorfor jeg prøver å utdype meg så klart og tydelig at jeg ikke får andre inntekter, hun gjorde det slikk sånn at jeg ikke får andre hjelp! ikke bare det, når jeg ringer inn nav og spør om min saksbehandler så sier de nei desverre du har fått svar av det du lurer på, så legger de på telefonen mens jeg er på røret! når nav også ringer så svarer jeg så fort jeg kan men så legger de på med en gang jeg svarer og da får jeg melding at "Nav har prøvd å ringe deg tidligere" like wtf!!! vil ikke være frekk her men sist så så jeg på nyhetene om at somalisk familie har utnyttet nav sine systemer på over 100.000 pga en somalisk dame som sier at hun har barn og er skilt, så fikk hun støtte av nav, men så fant de ut at hun bor i en leilighet der hvor nav betaler eller no men så er hun ikke skilt!!! hun fortsatt har mannen sin og fikk nylig barn under hans navn i dont care, lag så masse barn du vil men ikke misbruk navs hjelp!!! De risikrer fengsel. kjenner også noen studenter at de får hjelp av nav selv om de er studenter, men hva med meg!!! jeg sliter! sist jeg lånte et sted å være i 2 dager med varme så ble jeg voldtatt siste dag jeg skulle dra!!! nav får deg til å slite som en slave, de vil at du skal få med deg dokumeneter, men når du ikke hører fra dem så tar du heller å ringe inn eller spørre om hvordan saken går så sier de "beklager vi mangler flere dokumenter" og jeg bare hvorfor i helvete sier du ikke før!? hvorfor lar du dagene gå uten å si ifra!? det er ikke rart at folk som er i nav får så lang ventetid og dårlig behandling av tid og ikke noe støtte at de velger å ta selvmord pga smertene de går gjennom og lite støtte de får, nav vil heller gi full støtte og hjelp som lyver og misbruker dem, men ikke til dem som er desperat i nød og har ingen å leve på. akkurat som meg, jeg sliter som et dyr og ønsker å være i trygg i varme og helse.
Pappa
7
27.01.2017 16:24:29
Dagens nav hjelper ikke ungdommen. Om ikke ungdommene sliter fra før, blir det skikkelig ille etter noen navbesøk. Angrer nesten på at jeg ba min datter (over 20år) ta kontakt med nav for kanskje å få litt økonomisk hjelp før hun finner seg en jobb. Siden hun ikke har tjent nok, fikk hun avslag på arbeidsledigtrygd. Med 200 kr på konto, ba jeg henne gå til nav og be om akutt sosialhelp.....men nei da, nytt møte om en uke... Nav behandler folk i nød som kasteballer.....skulle ikke tru det var snakk om mennesker. Jeg har faktisk betalt flere milioner i skatt til felleskapet, og når noen av oss en skjelden gang trenger litt økonomisk førstehjelp..... så skal d grilles, søknad meg her og der...kasteballer hit og dit...nytt møte. Snakk om å dra ut tida. Nei, få tilbake det gamle arbeidskontoret, der du ble møtt med respekt, og faktisk fikk hjelp. Jeg er flau over staten norge. Min datter er heldig som har meg som har mulighet til og hjelpe, ikke alle som har det. Men det er ikke sånn det skal være.
Gutt 18 år
2
22.04.2014 00:48:43
jeg sliter med angst, fra barndom og stamming som jeg sjemmer meg over, og det plager både utdanning og jobb, jeg har prøft alle mine år på og komme meg på rett spor, jeg er ofte deprimert, jeg får ikke nåkk av omsorgen som jeg skulle ha når jeg var liten, jeg var helt alene og ikke viste hva engang jeg skulle gjøre, jeg har verken ikke penger eller har noe og gjøre, sitter for det meste på pc'en og spiller dataspill, og russetiden min kommer nå i mai, gruer meg, ikke noe morsomt og grue seg til den store dagen, jeg har nesten ikke noe venner og være sammen med i russetiden engang, eneste jeg må gjøre er jo og pendle og finne noen venner, kjærlighetslivet mitt er en fjasko, jeg er veldig sjenert og blir fort nervøs når jeg snakker for jeg er redd og dumme meg ut, og en tanke som sitter hele tiden og sier, ingen vil ha deg, for den psykiske drittungen klarer ikke og passe på seg selv, livet er ikke noe dans på roser, kontaktet psykologen, men det er slitsomt, og har lite krefter igjen til og prøve å bygge meg opp til en bedre liv :( eneste som hjelper meg for og føle meg bedre er og skrive dikter om livet, og hva som gjør oss så vondt og godt, mn jeg har ikke mistet håpet helt, jeg vet det finnes en utvei en eller annen plass (red: Du kan skrive inn til oss på ung.no/oss og få svar)
0.O
25
25.09.2012 14:50:52
Folka som jobber på sosialkontoret er noen paragraf rytter,drittsekker. De herjer med folks følelser og har ingen form for med menneskelighet i seg.
Dina
2
10.06.2012 18:57:47
jeg mener at de som klarer seg bra på skolen og ikke trenger noe ekstra hjelp kan få slippe det hvis de vil. men de som trenger det uansett under 18 eller ikke kan få ekstra hjelp det er folk som trenger det og de fortjener den ekstra hjelpen fordi de er ikke som oss som kan klare oss selv
lol
5
02.05.2011 13:08:56
Jeg, som alle dere andre her, har IKKE sosiale antenner.. Vi må bare bli vant til å være de svake i samfunnet... Lev med det, rasshøl!
-.-
6
26.08.2010 14:34:00
folkene som sitter i den forbannade kommunen er faen meg ikke riktig kloke! kan ikke forvente at en 18 åring skal klare å leve på lærling lønn + at han må betale husleie, strøm, rekninger + mat og andre viktige ting!! Forbanna tragisk! blir så forbanna på alt som har med NAV og sosialdrit faen!
Elisabeth
4
09.07.2010 23:58:02
Studenter/ lærlinger har i utgangspunktet ikke krav på sosialhjelp. Et alternativ dersom ikke inntekten strekker til er å søke lån og/ eller stipend gjennom lånekassa slik de fleste må gjøre for å ta en videre utdanning. Et annet elternativ er å fine seg en ekstrajobb, kvelder og helger... Dersom man skal søke om sosialhjelp skal alle andre muligheter for å forsørge seg selv være forsøkt.
Jens
11
26.10.2010 20:13:13
"alle andre muligheter for å forsørge seg selv være forsøkt. " Vil de avvise søknaden om du kun har penger på BSU? Det er jo et skikkelig skudd i foten økonomisk om en må overføre fra denne til å dekke utgifter når skatteoppgjøret kommer på våren..
Camilla
6
25.02.2010 22:02:00
Kjæresten min bor for seg selv, og tjener 7000 i månden som lærlig, og det er alt for mye utgifter, at han nesten ikke klarer seg! går det ann å få noe støtte? (red: du kan sende inn ditt spørsmål på ung.no/oss)

Spørsmål og svar

Kan NAV dekke depositum til leilighet?
Hei, takk for at du skriver til oss :-)   Du kan søke til NAV om å få hjelp til å dekke husleie og depositumsgaranti (utleier ber ofte om 3 hus...
Får ikke jobb, og ikke støtte fra Nav. Hva skal jeg gjøre?
Hei og takk for ditt spørsmål!    Kanskje du kan kontakte de du hadde lærlingtiden hos? Hør om de kjenner noen i bransjen hvor det kan være ...
Hvor kan jeg få gratis mat?
Hei og takk for at du skriver til oss Vet ikke hvilken situasjon du er i akkurat nå.  Om du er i jobb eller utdanning eller i det hele tatt har et ...
Får ikke jobb, kan NAV hjelpe meg?
Hei, takk for at du skriver til oss.   Å skaffe seg en jobb kan ta tid, men det høres ut som du står skikkelig på for og få en jobb. Dette ...
Kan NAV dekke leilighet for meg?
Hei, og takk for ditt spørsmål! Du skriver at du har fått avslag på kommunal bolig to ganger. Vi kan ikke si her på ung.no om NAV kan betale e...
Rehabiliteringssenter, ja eller nei? Hvilke rettigheter har jeg?
Hei og takk for at du skriver til oss Er du over 18 år og tenker på å flytte, har du i utgangspunktet selv ansvaret for å skaffe deg et sted å b...
Jeg får ikke i meg nok mat på grunn av dårlig råd!
Hei! Takk for at du kontakter oss i ung.no! Dette høres ikke noe greit ut, og jeg skjønner at du blir bekymret. Det er viktig at du får i deg nok...
Far drikker og er voldelig, jeg er 18, men flytter jeg, hva skjer med mor?
Hei Jeg blir veldig trist av å høre at du har et hjem som ikke er trygt for deg eller din mor. Og jeg skjønner godt at du er bekymret for din mor,...
Jeg er 19 år, og har lyst til å flytte hjemmefra.
Hei! En del av det å bli selvstendig innebærer at du også klarer å forsørge deg selv. Kan du ikke det på egenhånd, så er det kanskje for tidl...
Vi har lite penger og får ikke hjelp av NAV
Hei og takk for at du skriver til oss. Jeg er veldig lei for å høre at dere har havnet i en vanskelig situasjon. Det at familien har økonomisk van...
Jeg har ikke penger, hvordan skal jeg klare meg?
Hei og takk for at du skriver til oss. Det er leit å høre at du ikke har det noe greit for tiden. Jeg håper dette ordner seg for deg. Så lenge ...
Familien sliter økonomisk
Hei Jeg kan godt forstå at du tenker at det ikke frister så veldig med jul når det er de tankene og følelsene du sitter med. Har du forsøkt å...
Kan man som ung uføre få hjelp til å betale depositum?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Det at dere har uføretrygd gir dere ikke andre rettigheter enn om dere hadde annen inntekt. Dere kan søke N...
Har dårlig råd, har jeg krav på støtte fra NAV?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Det finnes støtteordninger fra NAV som du kan søke på hvis du ikke har nok penger til å betale husleie, s...
Kan jeg bo i leiligheten til jeg har bodd opp irregulært depositum?
Hei Det er nok vanskelig å gi deg et godt svar uten nærmere informasjon, siden hva du kan gjøre avhenger av en rekke detaljer. Det meste avhenger ...
Lurer på hva som skjer ved tvangssalg. 
Hei Det som skjer ved tvangssalg er at banken eller den som din far er skyldig penger selger huset for å få de pengene din far er skyldig. Dere mis...
Kan min mor få supplerende sosialhjelp?
Hei og takk for at du skriver til oss Skjønner at den økonomiske situasjonen din har endret seg etter at barnepensjonen stanset. Din mamma har pli...
Jeg er deprimert og har det vanskelig, har jeg krav på støtte fra NAV?
Hei, og takk for at du skriver til oss. Det høres ut som du er inne i en vanskelig periode i livet, og det er modig gjort av deg å ta kontakt med o...
Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg, og jeg har det helt grusomt. 
Hei Takk for at du har skrevet til oss. Jeg synes det er veldig bra at du har våget å ta skrittet, skrive inn til oss og sette ord på følelsene ...
Har alle rett på sosialhjelp?
Hei gutt 19 år! Takk for at du sender spørsmålet til oss i ung.no. Vi vil gjerne hjelpe. Først må jeg si at det er trist å høre at du har opp...
Se alle