Hopp til hovedinnholdet
Jente tenker (colourox.com)

Stipend, fond og legater
Eurodesk

Lånekassen er ikke den eneste veien å gå for å få finansiert studier enten i Norge eller i utlandet. En skjult pengekilde kan være forskjellige typer fond og legater. Det finnes også stipend og legater til andre formål enn utdanning.

Grunnstipend på videregående
Støtte eller ikke?

Grunnstipendet skal være et bidrag til å dekke levekostnader for elever fra familier med svak økonomi. Formålet med grunnstipendet er at alle elever skal ha muligheter til å ta videregående opplæring, uavhengig av familiens økonomiske situasjon.

Støtte til studier i Norden
Norden

Du kan få støtte til utdanning i Norden innen videregående opplæring og høyere utdanning som er offentlig godkjent i studielandet, og som landets egen "lånekasse" gir støtte til.